vseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
4
4ETS(Four-wheel Electronic Traction System) - elektronický systém pohonu všech kol, který vyhodnocuje adhézní podmínky na trvale poháněné nápravě a v případě potřeby zapojí i pohon druhé nápravy(DaimlerChrysler).
4Matic(Four-Wheel Matic) - označení vozidel Mercedez-Benz s pohonem všech kol. Pohon všech kol je realizován pomocí elektronického systému pohonu všech kol 4ETS viz.4ETS
4MotionPohon všech kol. Tento systém patří mezi významné prvky pro zvyšování aktivní bezpečnosti vozů. Mezi jeho přednosti ve srovnání s obvyklým pohonem kol jen jedné nápravy patří především lepší přenos síly motoru na vozovku, vyšší bezpečnostní rezervy v zatáčkách rozšířením mezní oblasti, nižší citlivost na boční vítr a lepší stabilita směru jízdy a vyšší tažná síla při jízdách s přívěsem. Při hledání inteligentního pohonu všech kol, který by bylo možné především regulovat, narazili technici společnosti Volkswagen, kteří se zabývají pohonem, v roce 1995 na nový druh spojky. Jedná se o koncepci pohonu švédské firmy Haldex, pro jejíž fungování vyvinuli software specialisté na pohon všech kol od firmy Steyer-Daimler-Puch v Rakousku. Podstata spočívá v lamelové spojce, pohybující se v olejové lázni, která je axiálně stlačována. V závislosti na hodnotě tlaku, který je vyvinut, lze měnit přenášený točivý moment a tím regulovat přenos síly na zadní kola. Tlak je podle všech pravidel patřících k umění dobrého programování regulován tak, že nový špičkový systém techniky pohonu všech kol, který byl pokřtěn jako "4MOTION", dokáže všechno, co doposud chybělo pohonu syncro. Podstatnou předností spojky Haldex je její výjimečně krátká reakční doba: již při dosažení úhlu 45 stupňů – tedy na počátku první otáčky po "přijetí povelu" prostřednictvím elektronického signálu – je k dispozici potřebný tlak a je dosahováno odpovídajícího točivého momentu na zadní nápravě. Spojka reguluje moment plynule od nuly až po plný přenos, což odpovídá rozdělení pohonu mezi přední a zadní nápravu v poměru 50:50; v závislosti na poměru hodnot tření je možné, aby na zadní nápravě bylo až 100 procent hnacího momentu. Spojka je velmi robustní a může na zadní nápravu přenášet momenty až do výše 3200 Nm. To je více než dvojnásobek v porovnání s dosavadní viskózní spojkou.
4WAL(Four Wheel Antilock) - ABS na čtyřech kolech.
4WAS(Four Whel Air Suspension) - vzduchové odpružení čtyř kol.
4WD(Four Wheel Drive) - pohon všech čtyř kol.
A
A-TRC(Active Traction Control) - aktivní revize prokluzování kol (Toyota).
A.O.T(Automotive Overdrive Transmission) - Automobilová převodovka s rychloběhem
A/PUR(Air Purifier) - čistič vzduchu
A/T(Automotive Transmission) - Automatická převodovka
AAC(Automatic Air Condition) - automatická klimatizace s elektonickou regulací, která umožňuje nastavení konstantní teploty a její udržování na stálé hodnotě. Tento systém klimatizace je řízen vlastní řídicí jednotkou, která reguluje teplotu přiváděného vzduchu a rychlost jeho proudění v závislosti na požadované teplotě a dále pak na skutečné vnitřní a vnější teplotě.
AAR(Automatic Air Recirculation) - automatická výměna vzduchu, automatická recirkulace
AAS(Adaptive Air Suspension) - adaptivní elektronicky řízené vzduchové odpružení AB (Air Bleed) - vzduchový otvor, vzduchová tryska
ABAčeská organizace pro pomoc motoristům v nouzi
ABC(Active Body Control) - aktivní odpružení, elektronicky řízené hydraulické válce na nápravách kompenzují naklápění karoserie v zatáčkách a klonění při akceleraci nebo brzdění - obdoba elektronického řízení tlumičů (měkké / tvrdé tlumení)
ABCM(Anti-lock Brake Control Module) - řídicí jednotka ABS
ABS(Antiblock Braking System) - systém, který zabraňuje zablokování kol při brzdění. ABS automaticky reguluje brzdnou sílu působící na jednotlivá kola vozu tak, aby nedošlo k jejich zablokování a s tím související neřiditelnost vozu. V krajní situaci, kdy již hrozí zablokování kol, systém snižuje a následně zvýší tlak v brzdové soustavě 12-16x za sekundu a tím zajistí stále otáčení kol a řiditelnost vozu. Zkratka, která pochází z anglického Antiblock Braking System a znamená protiblokovací systém brzd. Vznik tohoto systému je datován do roku 1978, kdy byl vynalezen firmou BOSCH. ABS je soustava, která automaticky reguluje velikost skluzu kola na jednom nebo několika kolech vozidla při brzdění. Jejím hlavním úkolem je zabránit zablokování kol a tím zajistit stabilitu a řiditelnost vozidla při intenzivním brzdění. Součástí ABS je elektronická řídicí jednotka, snímače otáček jednotlivých kol a hydraulický agregát. Řídicí jednotka neustále porovnává údaje ze snímačů otáček jednotlivých kol. V případě zjištěné náhlé změny jejich otáček, jako je prudké zpomalení sledovaného kola, vydá příkaz hydraulickému agregátu, aby dané kolo odbrzdil. Tím se kolo začne opět odvalovat a snímač otáček vyšle do řídicí jednotky signál, že se toto kolo odvaluje. Kolo je tak schopné opět přenášet brzdnou sílu a proto je vydán řídicí jednotkou příkaz k jeho opětovnému přibrzdění. Tento cyklus se může opakovat až 16 krát za sekundu. Největším přínosem ABS je zachování řiditelnosti a stability při intenzivním brzdění, čímž je možné se v případě potřeby vyhnout překážce. U vozidla bez ABS není možné během intenzivního brzdění měnit směr pohybem volantu. Vedle toho se díky částečnému odvalování kola během brzdení rozloží přenos brzdících sil na větší plochu povrchu pneumatiky, která je tak ušetřena enormnímu namáhání. Je vhodné zdůraznit, že ABS nezkracuje na suché vozovce brzdnou dráhu, jak je někdy mylně prezentováno. Jeho výhody se naopak projevují na mokré, sněhem pokryté či zledovatělé vozovce.
ABS IR(ABS Individual Regulation) - systém modulace brzdného tlaku kol na nápravě - každé kolo je regulováno samostatně
ABS MIR(ABS Modifically Individual Regulation) - systém modulace brzdného tlaku kol na nápravě, kolo s vyšší adhezí dostává nejprve tlak stejný jako kolo s menší adhezí, ten je během regulace postupně zvyšován
ABS s funkcí CBC(Cornering Brake Control) - Protiblokovací systém brzd ABS doplněný o funkci CBC, která výrazným způsobem potlačuje stáčivé momenty kolem svislé osy vozu, které vznikají při brzdění v zatáčkách. Systém CBC upravuje velikost brzdícího tlaku na jednotlivá kola zvlášť
ABS SHR(ABS Select High Regulation) - systém modulace brzdného tlaku kol na nápravě,referenční signál pro modulaci společného brzdového tlaku se odebírá od kola s vyšší adhezí
AC(Air Conditioning) - klimatizace, zajišťuje ochlazení vzduchu přiváděného do větrací soustavy automobilu, vzduch je ochlazován chladicí kapalinou odpařující se ve výparníku, který je poháněn motorem hnaným kompresorem. U mechanické klimatizace se volí otočným ovladačem podle potřeby chladnějšího a nebo naopak teplejšího vzduchu, který proudí do vnitřního prostoru pro cestující. Rychlost proudění vzduchu se nastavuje pomocí ventilátoru topení. Tento mechanický zbůsob neumožňuje nastavení konstantní teploty uvnitř vozidla.
ACC(Active Cylinder Control) - systém vypínání válců
ACC(Adaptive Cruise Control) - aktivní kontrola odstupu a přizpůsobivá kontrola jízdy, systém měřící za pomoci radaru nebo infračerveného senzoru vzdálenost a relativní rychlost vůči vpředu jedoucímu vozidlu, v případě potřeby automaticky ubírá plyn nebo přibrzďuje, podobně jako systémy PCC a DTR, nebo tempomat s korekcí vzdálenosti.
ACC(Auto Check Control) - automatický kontrolní systém, který kontroluje stav určitých funkcí vozidla např.brzdy, chlazení motoru, tlak oleje. Kontrola probíhá po zapnutí zapalování neustále. Poruchy funkce a nutné servisní zásahy jsou indikovány na displeji informačního systému řidiče (FIS - Fahrer Informations System) a oznamovány zvukovými signály. Tyto indikace se podle priority dělí na červené a žluté světelné symboly. Červené symboly signalizují ohrožení, zatímco žluté jsou výstrahou.
ACD(Active Center Differential) - mezinápravový centrální diferenciá
ACD(Active Control Differential) - systém aktivní kontroly mezinápravového diferenciálu
ACE(Active Cornering Enhancement) - aktivní stabilizace karoserie za pomoci pneumatických válců v zatáčkách viz.také SLS, elektropneumatické řízení tuhosti stabilizátorů pro vyrovnání naklápění v zatáčce
ACEM(Airbag Electronic Control Module) - elektronická řídicí jednotka airbagů
ACEM(Active Control Engine Mount) - aktivní kontrola zavěšení motoru - potlačení vibrací vznikajících při provozu 6-ti válcového motoru na tři válce např. Honda Odyssey
ACIS(Acoustic Controlled Induction System) - akusticky řízený systém sání, řídí efektivní délku sacího potrubí otevíráním a zavíráním řídicího ventilu uvnitř sacího potrubí podle velikosti otáček a otevření škrticí klapky - tím se zvyšuje točivý moment na nízkých a středních otáčkách - též akusticky řízený výfukový systém pro snížení hluku(VSV = Vacuum Switching Valve = podtlakový spínací ventil)
ACL(Active Cornering Light) - směrové aktivní bi-xenonové světlomety
ACL(Automatic Adjustable Shock Controller) - samočinně regulovatelné tlumiče
ACL(Automatic Chassis Lubrication) - automatické mazání podvozku
ACL(Automatic Level Control) - automatická kontrola úrovně
ACM(Air-Control Module) - řídicí jednotka vzduchu
ACM(Audio Control Module) - řídicí jednotka audiosystému
ACP(Active Accelerate Pedal) - aktivní akcelerační pedál, varuje před zatáčkami protitlakem pedálu, spolupracuje s GPS
ACR(Approach Control Radar) - radarové řízení vzdálenosti
ACR(Active Control Retractor) - aktivní navíječ bezpečnostního pásu(TRW Automotive)
ACS(Active Comfort Seats) - aktivní komfortní sedadla(BMW)
ACS(Active Control System) - aktivní řídicí systém
ACS(Adaptive Control System) - adaptivní řídicí system, řízení teploty motoru
ACS(Anticipatory Crash Sensing) - předběžná detekce srážky, zařízení zjistí rychlost blížících se objektů a odhadne tvrdost havárie
ACS(Automatic Clutch System) - automatický spojkový systém
ACSD(Automatic Cooling Start Device) - zařízení pro studený start
active LSD(active Limited Slip Differential) - aktivní diferenciál s omezeným prokluzováním, točivý moment přiváděný na kola je regulovaný za pomoci hydraulicky ovládaných lamelových spojek.
ACTS(Advanced Communication Technologies and Services) - systém pro pokročilou komunikační technologií a služby
ADAActive Drive Assist) - aktivní asistence jízdy, podle stereoskopického obrazu získaného ze dvou CCD kamer vyhodnocuje palubní počítač situaci před vozidlem a upozorňuje řidiče na nebezpečí a případně ubere plyn a přibrzdí (Subaru).
ADA(Auto Directional Antenna) - systém několika antén se samostatnými tunery
ADAS(Advanced Driver Assistance Systém) - pokročilý asistenční systém řidiče
ADB(Automatic Differential Brake) - automatická uzávěrka diferenciálu integrovaná do systému DSC,přibrzďování prokluzujících kol (BMW).
ADC(Adjustable Damping Control) - elektronické samočinné řízení intenzity tlumení. Signálem pro změnu je soubor dat snímaných několika snímači na podvozkové části vozidla. Jsou zaznamenávány pohyby karoserie při jízdě ,poloha škrticí klapky, brzdný účinek. Řídicí jednotka na základě zaznamenaných dat vyšle akční signál k jednotlivým tlumičům, které mají vlastní nastavovací motor přímo v pístnici, ten mění polohu a natočení rotačního šoupátka a tato změna mění průtokový otvor a tím i velikost škrcení průtoku kapaliny.
ADC(Automatic Damping Control) - elektronické řízení tvrdosti tlumičů
ADC(Automatic Distance Control) - řízení odstupu vozidel,viz také ADR
ADM(Automatic Dimming Mirror) - automaticky tlumené zpětné zrcátko (Saab).
ADR(Automatic Distance Regulation) - systém automatické regulace odstupu ADR je vyšším vývojovým stupněm konvenčního tempomatu, který především při dlouhých dálničních jízdách udržuje stálou řidičem přednastavenou rychlost. Toto zařízení však kromě toho aktivuje brzdy a zpomalí jízdu v případě, že se ve stejném jízdním pruhu vpředu pohybuje pomaleji jedoucí automobil a odstup od něj se nebezpečně zmenšuje. Poté, co vpředu jedoucí vozidlo opět zrychlí nebo vybočí do volného pruhu, začne vůz samočinně akcelerovat na původně nastavenou rychlost.
ADR (Automatic Distance Regulation) - automatické řízení vzdálenosti, BMW, DaimlerChrysler(Distronic), VW. Jedná se o vyšší vývojový stupeň tempomatu, kdy za pomocí snímačů umístněných kolem vozidla (radar, infračervené záření, videokamery, ultrazvuk) vzniká bezpečnostní pás kolem vozidla. Zařízení ADR (VW) pracuje na principu radaru, který monitoruje překážky, tedy především automobily jedoucí stejným směrem, v uhlové výseči asi 11,5 stupně, a to na vzdálenost asi 180 m. Zařízení lze aktivovat při rychlostech od 30 do 180km/h. Na displeji před řidičem se schematicky zobrazuje úsek silnice před vozem a případná pomaleji jedoucí vozidla. Otočným regulátorem na volantu si řidič může v sedmi stupních nastavit velikost dovoleného odstupu - při prvním stupni se brzdy vozidla aktivují později a po uvolnění dráhy vůz akceleruje razantněji na původní rychlost. Při nastaveném sedmém stupni začne vozidlo pribrzďovat mnohem dříve a jízda je celkově vláčnější a komfortnější - při tomto nastavení odpovídá odstup od vpředu jedoucího vozidla rychlosti jízdy vozidla v km/h: jede-li vozidlo rychlostí 100km/h, udržuje odstup 100 m.
ADS(Adaptive Damping System) - adaptivní regulace tlumičů, elektronické řízení tlumičů, v kritických situacích se automaticky zvyšuje tvrdost tlumičů (DaimlerChrysler)
ADS(Advanced Disc System) - dvojitá kotoučová brzda se dvěma volně uloženými kotouči (Delphi).
AEI(Advanced Electronic Ignition) - pokročilé elektronické zapalování - plně elektronické zapalování.
AerotwinBezraménkové stěrače čelního skla (Bosch). Klouby a ramena, které obvykle přitlačují stírací lištu na sklo nahrazu je u systému Aerotwin pružná lišta ze speciální oceli. Tato pružná lišta je přesně uzpůsobena zaoblení čelního skla. Stírací lišta má delší životnost a stírání je méně hlučné
AFC(Alcaline Fuel Cell) - alkalický palivový článek
AFC(Automatic Frequency Control) - automatické řízení frekvence - automatické naladění vysílače.
AFI(Air-Forced Injection, Air supported Fuel Injection) - vstřikování s pneumatickým posilovačem, vzduchem podporované vstřikování paliva (Opel).
AFL(Adaptive Forward Lighting) - elektromechanický systém samočinně natáčí hlavní světlomety do zatáčky v závislosti na rychlosti jízdy a úhlu natočení volantu.
AFS(Active Freeze Suspension) - aktivní stabilizace podvozku, hydropneumatický systém odpružení (Citroen), který umožňuje zabraňovat bočnímu naklánění karoserie při jízdě v zatáčkách a plynule měnit komfort odpružení mezi měkkým a tvrdým, nezávisle na zvoleném režimu vyladění odpružení.
AFS(Advancet Front Lighting System) - zdokonalený systém čelního osvětlení - tlumená světla do zatáčky - čočka projektuje bi-xenonové světlo na pohyblivé zrcadlo
AGS(Adaptive Gearbox Shift) - adaptivní řízení převodovky. Automatický systém rozhodující o vhodném přeřazení podle jízdní situace, jízdního stylu řidiče a jízdních podmínek.(BMW)
AGV(Automated Guided Vehicle) - automaticky řízené vozidlo. Vozidlo je vabaveno kamerou, čidly, ovládacími prvky, řídicí jednotkou. Jedná se o souhrnné označení systémů pro plnoautomatické vedení automobilu s minimálními zásahy řidiče.
AHBS(Active Handling Brake System) - aktivní brzdová soustava, zvýšení ovladatelnosti vozidla - obdoba ABS (GM).
AHC(Active Height Control) - aktivní řízení světlé výšky vozidla (Toyota).
AHC(Adaptive Headlamp Controller) - adaptivní kontrolér světlometů (BMW).
AHK(Aktive Hinterachse-Kinematik) - aktivní kinematika zadní nápravy.Řízení zadních kol v závislosti na natáčení volantu a rychlosti jízdy.Kola jsou natáčena pomocí elektrohydraulického okruhu,energie pro tento okruh je dodávána radiálním pístovým čerpadlem poháněný od motoru.Řídící jednotka vypočítá z několika snímaných veličin optimální úhel natočení kol zadní nápravy.(BMW)
AHL(Adaptive Head Light) - otočné tlumené světlo, které používá bixenonový modul, ten v závislosti na rychlosti, natočení volantu a rychlosti otáčení vozidla kolem svislé osy se natáčí kolem své svislé osy.
AHS(Auxilliary Heater System) - systém přídavného topení
AHS(Active Handling System) - elektronický stabilizační systém.Systém v průběhu jízdy vyhodnocuje několik ukazatelů jako je rychlost, nebo natočení volantu a v případě, že hrozí nebezpečí smyku, je systém pomocí přibrzďování jednotlivých kol schopen vrátit automobil do původního směru. (Chevrolet)
AIC(Automatic Intervall Control) - dešťovým senzorem řízené intervaly stěračů BMW,DaimlerChrysler.
AICC(Autonomous Inteligent Cruise Control) - autonomní(samostatný)inteligentní regulace rychlosti jízdy a odstupu, viz také AAGR,ACC.
AIRmatic(Adaptive Intelligent Ridecontrol matic) - systém, který kombinuje vzduchové odpružení a adaptivní systém tlumení (ADS) - DaimlerChrysler.
AIS(Air Injection System) - při studeném startu dodává elektrické čerpadlo čerstvý vzduch do oblasti vfukových ventilů, čímž se spálí přebytečné podíly uhlovodíku, navíc se zvýší teplota výfukových plynů, čímž je katalyzátor rychleji účinný.
AJC(Anti Jerc Control) - řazení bez škubání, viz také ARA
AKS(Automatisches Kupplungssystem) - automatický systém ovládání spojky. Zapínání a vypínání spojky se děje samočinně a odpadá spojkový pedál.
ALC(Automatic Lighting Control) - systém automatické aktivace světel. Tento systém zapne nebo popř. vypne tlumené světlomety v závislosti na intenzitě okolního světla.
ALDA(Absolut-Ladedruckabhängiger Mengenanschlag) - systém regulace množství vstřikovaného paliva v závislosti na nadmořské výšce.
ALS(Antilag System) - systém, který umožní zachování pracovních otáček turbodmychadla i při zcela ubraném plynu. Je-li zcela ubrán plyn, škrtící klapka nebo klapky jsou uzavřeny a tím dojde ke značnému snížení otáček turbodmychadla (tento jev nazýváme "turboefekt") a tím turbodmychadlo neplní svoji funkci. Cílem systému ALS je odstranění prodlevy reakce přeplňovaného motoru na přidání plynu tím, že jsou zachovány pracovní otáčky turbodmychadla nezávisle na poloze plynového pedálu. Tímto systémem jsou vybavovány soutěžní vozy a některé vozy sportovního charakteru.
Alternativní pohonná hmotaPohonná hmota, která není vyrobena z ropy, tj. např. CNG, LNG, metylester, bioethanol apod. Neplatí pro LPG, který je vedlejším produktem při rafinaci ropy.
ANC(Active Noise Control) - aktivní kontrola hluku. Systém zjišťuje pomocí mikrofonu hluk v přední části interiéru a přes reproduktory vysílá zvukové vlny v opačné fázi, čímž se eliminuje nežádoucí hluk při provozu 6válcového motoru na tři válce. Snížení hluku je cca o 15dB.
APS (Acoustic Parking System) - akustický parkovací systém. Přerušovaný výstražný tón signalizuje řidiči vzdálenost od překážky, čím je menší vzdálenost stoupá frekvence tónu. Systém pracuje s ultrazvukovými senzory a mohou být namontovány na zadní části vozidla, ale i na přední části vozidla. Při popojíždění ve městě, třeba v koloně je možné deaktivovat přední část. Na zadní části namontovaný systém se samočinně zapíná při zařazení zpátečky.
ARF(Abgasrückführung) - recirkulace(zpětné přivádění)výfukových plynů do nasávaného vzduchu, snižuje spotřebu a obsah NOx ve výfukových plynech, viz také EGR.
ARS(Advanced Restraint System) - pokročilý zádržný systém, zahrnuje ovládání spouštění airbagů podle informací o obsazení sedadel, hmotnosti cestujících a poloze sedadel (Ford)
ASC(Automatic Stability Control) - automatické řízení stability ASC má shodnou funkci jako protiprokluzová regulace stability ASR.
ASD (Automatisches Sperrdiferential) - diferenciál s automatickou uzávěrkou. Zapíná se automaticky při rozdílné přilnavosti na levé a pravé straně vozidla, při brzdění se vypne, aby se neovlivnila činnost ABS (DaimlerChrysler).
ASF(Active Front Steering) - aktivní řízení předních kol. Přizpůsobuje počet otáček volantu jednotlivým podmínkám provozu - jízda na dálnici, městem a pod. Aktivní řízení charakterizuje modul, který je zabudovaný mezi volantem a ozubenou tyčí řízení. Modul tvoří ozubené planetové soukolí ovládané současně řidičem pomocí volantu a elektrickým motorkem řízený řídící jednotkou (Renault).
ASG(Automatic-Shift Gearbox) - automatizovaná převodovka s manuálním řazením.
ASMS(Automatic Sability Management System) - systém řízení stability vozidla, viz také ESP.
ASR(Antriebs-Schlupf-Regelung) – protiprokluzovací systém kol, jak některé hnací kolo začne prokluzovat, snižuje přiváděný kroutící moment motoru a za pomoci části systému ABS ho i přibrzdí.U dnešních motorů s velkým točivým momentem poskytuje protiprokluzová regulace (ASR) více komfortu a bezpečnosti, zvlášť na vozovkách s různou drsností nebo na kluzkém povrchu. Umožňuje plynulý rozjezd a zrychlování bez protáčejících se kol a smýkání vozu do stran. ASR funguje jen společně s elektronickým plynovým pedálem a využívá čidel protiblokovacího systému (ABS). Pokud se náhle zvýší otáčky (prokluz) jednoho z hnacích kol, zasáhne systém do činnosti motoru, sníží jeho výkon, a tak zabrání prokluzu. ASR zlepšuje přenos hnací síly a může tak řidiči pomoci udržet kontrolu nad vozem i v případě, že se při jízdě do zatáčky omylem dostane do mezní oblasti. Navíc snižuje i opotřebení pneumatik.
AST(Automated Shift Transmission) - automatizovaná převodovka, viz také AGS.
ATF(Automatic Transmission Fluid) - olej pro automatické převodovky.
ATL(Abgasturbolader) - turbodmychadlo. Dmychadlo poháněné energií výfukových plynů.
ATTS(Active Torque Transfer System) - aktivní systém přenosu hnacího momentu - elektronická uzávěrka diferenciálu. Při zatáčení přenáší diferenciál větší moment na vnější kolo (Honda).
Auto-Check-ControlAutomatický kontrolní systém kontroluje stav určitých funkcí a systémů vozidla (brzdy, chlazení motoru, tlak oleje). Kontrola probíhá po zapnutí zapalování neustále.
AutotronicAutomatická převodovka CVT s plynulým převodem (Mercedes A).
AWD(All-Wheel Drive) - pohon všech kol
AWD-Continous(All-Wheel Drive-Continous) - permanentní pohon všech kol s rozdělením hnacího momentu na nápravy 50/50 u vozidla s manuální převodovkou (Subaru).
AWD-VTD(All-Wheel Drive-Variable Torque Distribution) - pohon všech kol. Rozdělení výkonu na přední a zadní nápravu se elektronicky mění podle prokluzu kol.
AWS(Advanced Weight Sensing) - optimalizované airbagy podle měření hmotnosti.
AXOD(Automatic Overdrive Transaxle) - automatická převodovka s diferenciálem a rychloběhem(Ford).
AYC(Active Yaw Control) - systém, který sleduje otáčení vozidla kolem svislé osy a přerozděluje hnací moment na levé nebo pravé zadní kolo (Mitsubishi).
B
BA(Backup-Assist) - asistent pro couvání - kamera.
BA(Brake-Assist) - brzdový asistent. Činnost systému BA je založena na snímání odporu potenciometru, který se mění vlivem pohybu membrány nebo brzdového pedálu. Řídící jednotka systému pak tento signál vyhodnocuje a pomocí stálého porovnávání s přednastavenými údaji dokáže rozeznat, že došlo k rychlému sešlápnutí brzdového pedálu(nouzové brzdění). V tomto okamžiku sepne obvod elektromagnetu, který ovládá zavzdušňovací ventil pracovní komory posilovače brzdné síly, čímž se vytvoří zesílená síla a dojde k plnému brzdění. V tento okamžik vstupuje do řídícího procesu systém ABS, který zabraňuje zablokování kol.
BACV (By-Pass Air Control Valve) - ventil obtokové regulace vzduchu.
BAS(Brake Assist System) - elektronický systém rozpozná, kdy řidič v nouzi brzdí a nárazově dojde ke zvýšení brzdného tlaku čili účinku brzdění. Činnost systému je založena na snímání odporu potenciometru, který se mění vlivem pohybu membrány nebo brzdového pedálu. Řídící jednotka systému pak tento signál vyhodnocuje a pomocí stálého porovnávání s přednastavenými údaji dokáže rozeznat, že došlo k rychlému sešlápnutí brzdového pedálu (nouzové brzdění). V tomto okamžiku sepne obvod elektromagnetu, který ovládá zavzdušňovací ventil pracovní komory posilovače brzdné síly, čímž se vytvoří zesílená síla a dojde k plnému brzdění. V tento okamžik vstupuje do řídícího procesu systém ABS, který zabraňuje zablokování kol.
BBF(Bremsbelagfühler) - snímač tloušťky brzdového obložení, např. v DSC (BMW).
BBW(Braking by Wire) - elektronické řízení brzd. Hydraulická soustava je plně nahrazena elektronickým brzdovým pedálem spojeným s řídící jednotkou. Brzdy jednotlivých kol jsou ovládány servomotory, které jsou řízeny signály z řídící jednotky.
BC(Bordcomputer) - palubní počítač(např.BMW).
BCAPC(Barometric Pressure-Charge Air) - úprava plnícího tlaku podle nadmořské výšky
BCI(Boîte á Commande Impulsionelle) - manuální převodovka se sekvenčním řazením (Renault).
BDW (Brake Disc Wiping) - stěrače brzdových kotoučů. Při dešti se vysušují brzdové kotouče beztlakovým dolehnutím třecích segmentů.
BFD(Brake Force Display) - brzdová světla LED svítící podle intenzity brzdění (BMW).
BifuelOznačení automobilů s pohonem na dva druhy pohonných hmot. Např. kombinace benzín a CNG. Plynové automobily se mohou mít další různé označení - Natural Power, Bipower a podobně.
BiturboDvě turbodmychadla ve výfukovém systému, vždy jedno pro každou řadu válců. Tato koncepce přináší vyšší točivý moment v nízkých otáčkách, vyšší výkon ve vysokých otáčkách a bezprostřednější reakce motoru (AUDI).
Bixenonový světlometSvětlomety využívají pro tlumená i dálková světla jako zdroj jednu společnou plynovou výbojku. Přepínání mezi tlumeným a dálkovým světlem zařizují clonky pohybující se v ose světelného paprsku. Výhodou těchto světlometů je mimořádně široký světelný paprsek, dobře osvětlující vozovku i po stranách a barva vyzařovaného světla, která se velmi podobá dennímu světlu.
BLIS(Blind Spot Information System) - kamery ve vnějších zrcátkách monitorují slepé úhly nacházející se mimo zorné pole řidiče. Pokud se vzadu jedoucí vozidlo nachází v mrtvém prostoru , rozsvítí se malé světlo na levém nebo pravém A-sloupku, což řidič vidí ve zpětném zrcátku.
BlupowerAlternativní pohonná jednotka, která používá stlačený zemní plyn (označení také CNG) a využívá energii získanou z metanu.
BoxermotorLežatý dvouřadý motor (boxer) má dvě proti sobě ležící řady motorů.
BSi(Boîtier Servitude intellgent) - řídící jednotka Peugeot, Citroen.
BSI(Built-in Systems Interface) - inteligentní řídící jednotka hydropneumatického odpružení (Citroen).
BTCS(Brake Traction Control System) - protiprokluzová regulace se zásahem brzd, přibrzdění prokluzujícího kola zajišťuje ABS. Tím se větší podíl hnacího momentu motoru přenáší přes diferenciál na druhé kolo a zvětší se celková hnací síla. Aby nedošlo k ovlivňování stability motorového vozidla při vyšších rychlostech, zasahují brzdy pouze do určité rychlosti (Ford).
BVA(Boîte de Vitesses Automatique) - automatická převodovka (Renault)
BVR(Boîte de Vitesses Robotisée) - automatizovaná převodovka. Převodovka s elektrohydraulickým řízením (Renault).
C
CAG(Computer Aided Gearshift) - řazení převodovky podporované počítačem(VW, Scania).
CAN Bus (Controller Area Network Bus) - datová sběrnice CAN, která zajišťuje komunikaci mezi různými řídicími jednotkami. Komunikace CAN-Bus se děje posíláním datových rámů (Data Frames). Spolupráce datových rámů, datových polí a bitů je definována na datovém protokolu pro CAN-Bus.
CATS(Computer Active Technology Suspension) - elektronické řízení tlumičů. V kritických jízdních situacích se automaticky zvyšuje tvrdost tlumičů (Jaguar).
CBC(Cornering Brake Control) - řízení brzdové soustavy při zatáčení má shodnou funkci jako systém ABS plus, který se používá u vozů BMW.
CBW(Clutch-by-Wire) - systém nahrazuje mechanickou vazbu mezi spojkovým pedálem a spojkou. Pokud řidič zapomene vyšlápnout spojku při nouzovém zastavení tak motor nezhasne. Chyby při manipulaci s pedálem jsou automaticky opraveny (Valeo).
CCCC(Coninuosly Controled Chassis Concept) - systém plynule měnitelé tuhosti odpružení Four-C (Volvo).
CCS(Controlled Combustion System) - řízený systém spalování. Kontroluje množství nespálených uhlovodíků ve výfukových plynech.
CCS(Check-Control-System) - monitoruje nejdůležitější vozidlové funkce a zobrazuje příslušné informace na informačním displeji(stav oleje,chladící kapaliny apod.)
CDC(Continous Damping Control) - elektronické plynulé řízení tlumičů, srovnej s PDC.
CDI(Common rail Diesel Injection) - označení dieselových motorů DaimlerChrysler
CDPF(Catalyst based Diesel Particulate Filter) - filtr dieselových částic založený na katalyzátoru.
CDT(Common rail Diesel Turbo) - označení dieselových motorů Rover
CDTI(Common rail Diesel Turbo direct Injection) - označení dieselových motorů Opel
CFI(Central Fuel Injection) - centrální vstřikování paliva-jednobodové vstřikování paliva SFI.
CIDI(Compression Ignition Direct Injection) - dieselový motor s přímým vstřikem.
CIFI(Cylinder Individul Fuel Injection) - individuální vstřikování paliva do válců.
CIS(Continuous Injection System) - plynulé vstřikování paliva(Bosch).
CIS-E(Continuous Injection System-Electronic) - elektronické plynulé vstřikování paliva.
ClimatronicElektronicky řízená klimatizace. Vnitřní teplota vozidla je volitelná a nastavenou teplotu zobrazuje digitální displej. Po dosažení nastavené teploty klimatizace sníží svůj výkon nebo se krátkodobě samočinně vypne. Při poklesu nastavené hodnoty se zvýší výkon a dochází k proudění vzduchu pro cestující až k dosažení nastavené teploty.
CMC(Ceramic Matrix composite Bremse) - keramický brzdový kotouč s uhlíkovými vlákny.
CMFI(Central Multi-port Fuel Injection) - centrální vícebodové vstřikování(samostatné vstřikovací ventily pro jednotlivé válce)
CNG(Compressed Natural Gas) - stlačený zemní plyn. V České republice jsou provozovány automobily s pohonem na CNG, který je stlačován do nádrží pod tlakem 20 MPa.
Common RailSystém vstřikování paliva(common rail = společné potrubí). Systém se skládá z vysokotlakého čerpadla a zásobníku paliva. Palivo je dopravováno vysokotlakým palivovým čerpadlem do zásobníku, který je společný pro všechny vstřikovače jednotlivých válců. Celý proces vstřiku paliva, množství paliva a okamžik vstřiku, je řízen elektronickou řídicí jednotkou na základě přesně stanovených hodnot podle zatížení motoru. V hlavě jednotlivých válců je umístěn vstřikovač, jehož součástí je elektromagnetický ventil. Tento ventil se otevírá na základě informací z řídicí jednotky a tím odměřuje množství paliva. Na pokyn řídicí jednotky se ventil uzavře a vstřikovací cyklus je tak dokončen. Common-rail je velice podobný vícebodovému vstřikování paliva zážehových motorů.
CP(Common Rail Hochdruckpumpe) - vysokotlaké čerpadlo Common Rail.
CPI(Central Port Injection) - centrální vstřikování(GM)
CPU(Central Processing Unit) - centrální procesor (elektronická řídící jednotka) .
CR(Common Rail) - soudobé systémy přímého vstřikování"common-rail" mají jediné vysokotlaké čerpadlo a po jednom trubkovém zásobníku tlakové nafty na každou řadu válců.
Crash-SensorSnímač nárazu aktivuje při nehodě výstražná světla a zruší funkci centrálního zamykání, aby bylo možno zvenčí otevřít dveře pro rychlou pomoc. K tomu zapne ještě vnitřní osvětlení vozidla(BMW).
CRC(Cruise Control) - tempomat(Opel).
CRD(Common Rail Diesel) - označení dieselových motorů Chrysler
CRDi(Common Rail Diesel direct injektion) - označení dieselových motorů Hyundai
CRDI(Common Rail Diesel direct Injektion) - označení dieselových motorů Kia
CRI(Common Rail Injector) - elektromagnetický nebo piezoelektrický vstřikovač Common Rail.
CSFI(Central Sequential Fuel Injection) - centrální sekvenční vstřikování paliva.
CSG(Crankshaft Starter Generator) - zařízení na klikovém hřídeli pracující jako startér nebo alternátor, viz také ISAD.
CTDi(Common rail Turbo Diesel direct injection) - označení dieselových motorů Honda
CVAT(Continously Variable Automatic Transmission) - automatická převodovka s plynule měnitelným převodem, viz CVT.
CVCC(Compound Vortex Controlled Combustion) - systém vrstvené spalovací směsi s pomocnou komůrkou (Honda)
CVT(Continuously Variable Transmission) - převodovka s plynule měnitelný převodovým poměrem.
CVTC(Continuously Variable Valve Timing Control) - plynulé časování ventilů (Nissan)
CVTS(Continuous Variable Tumble System) - plynulé řízení přímého vstřikování.
CVVT(Continuous Variable Valve Timing) - plynulé variabilní časování ventilů.(Volvo, Hyundai, KIA)
D
D-4-D(Diesel 4 valve Direct injection) - označení dieselových motorů Toyota
D-JetronicVstřikovací systém Bosch.
DAS(Driver Attention Monitoring System) - monitorovací systém pozornosti řidiče. Při jízdě senzory sledují styl jízdy a systém zvukem upozorňuje na nebezpečí opuštění jízdního pruhu (Mitsubishi).
DBA(Dauerbremsanlage) - zpomalovací(odlehčovací)brzda, retardér.
DBC(Dymamic Brake Control) - dynamické řízení brzd, zkrácení brzdné dráhy při náhlém brzdění. Zvyšuje brzdný účinek při plném brzdění.
DBR(Dauerbremse) - odlehčovací brzda - retardér u užitkových vozidel.
dCi(diesel Common rail á injection directe) - označení dieselových motorů Renault.
DCT(Dual Clutch Transmission) - převodovka s dvojitou spojkou, viz DKG.
DCU(Diesel Control Unit) - řídící jednotka dieselového motoru.
DDC(Dynamic Drive Control) - dynamické řízení jízdy. Elektronický program stability vozidla(BMW).
DDE(Digitale Diesel-Elektronik) digitální elektronika dieselových motorů (BMW).
DDiS(Direct Diesel Injection by Suzuki) - označení dieselových motorů Suzuki
DEB(Daf Engine Brake) - motorová brzda DAF. Systém JakeBrake používá DAF u motorů o zdvihovém objemu 12,6 l jako doplněk ke klasické výfukové klapce.
DEM(Differental Electronic Module) - řídící elektronická jednotka diferenciálu.
DFC(Damped Flywheel Cluntch) - odstředivá spojka s tlumením vibrací.
DFI(Digital Fuel Injection) - digitální vstřikování paliva.
DFI(Direct Fire Ignition) - přímé zapalování, jednotlivé zapalování.
DFS(Doppelfunkenspule) - dvojitá zapalovací cívka. Jedna cívka na dva válce.
DGI(Direct Gasoline Injection) - přímé vstřikování benzínu, viz také DFI.
DISA(Differenzierte Sauganlage) - proměnlivá délka sacího potrubí v závislosti na otáčekách motoru (BMW).
DISC(Direc Injection Stratified Charge) - přímé vstřikování benzínu s vrstveným plněním, odpovídá FSI.
DISI(Direct Injection Sparc Ignition) - benzinový motor s přímým vstřikováním, např.Mitsubishi GDI, VW FSI a Ford GDI.
DISTRONIC(Distance und Electronic) - elektronická kontrola bezpečné vzdálenosti (DaimlerChrysler)
DiTD(Direct injection Turbo Diesel) - označení dieselových motorů Mazda
DIVA(Differential continously V Ariable length intake runners) - plynule variabilní délka sacího kanálu.
DKG(Doppel-Kupplungs-Getriebe) - dvojspojková převodovka, viz DSG.
DLI(Distributorless Ignition) - elektronické zapalování bez rozdělovače (Toyota).
DLM(Durchlademöglichkeit) - možnost uložení dlouhých předmětů do interiéru vozidla. Upravené zadní sedadlo automobilu.
DLS(Digitale Leerlaufstabilisierung) - digitální stabilizace volnoběhu. Elektronicky řízený průtok vzduchu. Dodané množství vzduchu se měří podle teploty motoru, jeho otáček a řady dalších parametrů se vypočítá potřebná dávka paliva.
DLS(Durchladesystem) - systém pro uložení dlouhých předmětů do interiéru vozidla. Upravené zadní sedadlo automobilu.
Do Ro(Doppel Rollo) - rolovací kryt(roletka)ložného prostoru a dělící síť pro vozidla kombi.
DOHC(Double Overhead Camshafts) - konstrukce motoru s rozvodem s ventily v hlavě a dvěma vačkovými hřídeli uložené nad hlavou válců.
Do´ rollo(Doppelrollo) - kryt ložného prostoru a dělící síť u vozidel kombi.
DPF(Diesel particulate filter) - filtr pevných částic slouží k zachycení nejjemnějších částic, především sazí, ve výfukových plynech vznětových motorů. Pracuje bez použití aditiv a nevyžaduje proto po celou dobu používání žádnou údržbu. Životnost odpovídá životnosti vozu a majitel je proto ušetřen výměny filtru. Filtry se sestávají z porézního keramického materiálu, který je opatřen vrstvou obsahující ušlechtilé kovy. Saze jsou při průchodu porézním keramickým materiálem zachyceny, zatímco plyny mohou volně unikat. Filtr se čistí tak, že usazené saze jsou čas od času zlikvidovány. Při pasivní regeneraci dochází k pomalé a šetrné přeměně sazí v CO2. Tento proces vyžaduje, aby teplota výfukových plynů dosahovala teploty vyšší než 630 °C, přičemž proces probíhá, aniž by vyžadoval nějaká konkrétní opatření.
DRC(Dynamic Ride Control) - systém tlumičů, který reguluje klonění a klopení-příčná osa a podélná osa (Audi)
DRP(Dynamisches Regel-Program) - dynamický regulační program. V automatickém režimu převodovky multitronic propočítává a volí aktuální převodový poměr v závislosti na zatížení, požadavcích řidiče na dynamiku jízdy a jízdní situaci.
DRS(Drehratensensor) - snímač rychlosti otáčení vozidla kolem svislé osy (nutný pro ESP).
DSC(Dynamic Stability Control) - dynamická kontrola stability vozidla DSC(BMW) v kritických situacích automaticky cíleně přibrzdí jednotlivá kola a navede vozidlo do správné stopy. Podobná funkce jako ESP.
DSCT(Dynamic Stability and Traction Control) - dynamické řízení stability a trakce. Při vypnutém DSCT zůstává v činnosti protiskluzový systém TRACS (Volvo).
DSG(Direct Shift Gearbox) - automatická dvouspojková převodovka. Převodovka s dvojitou spojkou se v podstatě skládá ze dvou navzájem nezávislých převodovek. Pomocí dvojité spojky - dvou hydraulických spojek umístěných ve společném pouzdře - zajišťují obě převodovky pomocí dvou hnacích hřídelů v závislosti na rychlostním stupni střídavě přenos síly z motoru. Spojka č. 1 přitom obsluhuje u první převodovky 1., 3., 5. rychlostní stupeň a zpátečku, spojka č. 2 pak u druhé převodovky zajišťuje řazení 2., 4. a 6. stupně. Každé převodovce je přitom přiřazen výstupní hřídel, který přenáší točivý moment pomocí diferenciálu na poháněná kola.
DSP(Dynamic shift program) - dynamický program řazení je součástí samočinných převodovek a převodovek tiptronic. Tento systém ulehčuje práci řidiče zvláště v provozu s četnými zastávkami a rozjezdy. DSP samočinně volí vždy optimální rychlostní stupeň. Převodovka sama "rozpozná" jízdní situaci a strategii řazení přizpůsobuje danému stavu. Převodovky řízené pomocí DSP jsou velmi nenáročné na údržbu a nevyžadují například žádnou výměnu převodového oleje.
DSR(Driver Steering Recommendation) - zvýšení účinku ESP a spolupráce s ABS. Při hrozící ztrátě stability se DSR aktivně zapojí do řízení a pomocí malého impulsu do elektromechanického posilovače řízení naznačí řidiči, kam by měl v danou chvíli točit volantem.
DSST(Dunlop Self Supporting Technology) - sledování tlaku v pneumatikách pomocí snímačů otáček ABS.
DSTC(Dynamic Stability and Traction Control) - regulace jízdní dynamiky (Volvo), viz také ESP, DSC.
DTCProtiskluzový systém. Elektronická kontrola prokluzu hnaných kol optimalizuje přenos točivého momentu motoru na kola a tím zlepšují vlastnosti automobilu při rozjezdu na kluzkém povrchu nebo při rychlých průjezdech zatáčkou. Jejím úkolem je, aby byla zajištěna řiditelnost a přenos hnacích sil z kola na vozovku.
DTi(Diesel Turbo Direct Injection) - označení dieselových motorů Opel
DTI(Diesel-Direkteinspritzung) - přímé vstřikování u dieselového motoru.
DTR(Distronic) - tempomat a regulace bezpečné vzdálenosti (DaimlerChrysler)
Dual RateDual Rate Dvoustupňový posilovač brzdného účinku. Mechanický brzdový asistent, který je plně integrován do tělesa brzdového posilovače. Při malé síle na brzdový pedál se systém chová jako standardní brzdová soustava, ale při intenzivním brzdění dojde k výraznému nárůstu účinku posilovače brzd, tj. při stejné síle na brzdový pedál je tlak v brzdové soustavě vyšší než u běžného systému. Při brzdění v kritických situacích brzdový asistent zajistí rychlejší dosažení maximálního brzdného tlaku a tím i dosažení maximálního brzdného účinku. U automobilů vybavených ESP pracuje Dual Rate v součinnosti se sériově montovaným elektronickým brzdovým asistentem (Škoda, VW).
DWS(Deflation Warning System) - kontrola tlaku v pneumatikách.
Dynamic DriveAktivní podvozkový systém BMW, se kterým se dosahuje vysoká příčně-dynamická stabilizace vozidla (klid karoserie).
E
EBC(Electronic Brace Control) - elektronický rozdělovač brzdného účinku tvoří jednotku s protiblokovacím systémem brzd ABS. EBC zajišťuje maximální výkon brzd přední i zadní nápravy. EBC snižuje namáhání a zahřívání předních brzd, což snižuje riziko slábnutí účinku brzd v důsledku jejich příliš vysokého tepelného zatížení.
EBD(Electronic Brake Distribution) - elektronický dělič brzdného účinku tvoří jednotku s protiblokovacím systémem brzd ABS. EBD zajišťuje maximální výkon brzd přední i zadní nápravy. EBD snižuje namáhání a zahřívání předních brzd, což snižuje riziko slábnutí účinku brzd v důsledku jejich příliš vysokého tepelného zatížení.
EBKV(Elektronischer BremskraftVerstärker) - elektronický posilovač brzdného účinku.
EBLEBL (Electronic Brake Limiter) - elektronický omezovač brzdných sil u nákladních automobilů. Zahrnuje vliv změny zatížení náprav při brzdění a omezuje brzdný tlak na nápravách.
EBS(Electronically Controlled Braking System) - elektronicky řízená brzdová soustava
EBV(Elektronische Bremskraftverteilung) - elektronický rozdělovač brzdného účinku tvoří jednotku s protiblokovacím systémem brzd ABS. EBV zajišťuje maximální výkon brzd přední i zadní nápravy. EBV snižuje namáhání a zahřívání předních brzd, což snižuje riziko slábnutí účinku brzd v důsledku jejich příliš vysokého tepelného zatížení.
ECAS(Electronic Control Air Sensor) - Systém elektronicky přizpůsobuje tlumení charakteristiku hmotnosti nákladu k aktuální situaci na vozovce.Pomocí elektromagnetických ventilů a snímačů polohy, zrychlení a tlaku řídící jednotka ECAS určuje a nastavuje vhodné odpružení. V případě náhlého úhybného manévru a nebezpečí převrácení vozidla, změní jednotka charakteristiku odpružení na tvrdší. Po dokončení manévru a návratu do stabilní stopy jednotka opět přepne odpružení zpět na měkkou. Při výpadku systému je z bezpečnostních důvodů automaticky nastavena tvrdá charakteristika odpružení(MAN).
ECGI(Electronically Controlled Gasoline Injection) - elektronicky řízené vstřikování benzínu.
ECPS(Electronically Controled Power Steering) - elektronický posilovač řízení.
ECU(Electronic Control Unit) - elektronická řídící jednotka
ECVT(Electronic Continuous Variable Transmission) – elektronicky řízená převodovka s plynule měnitelný převodovým poměrem.
EDC(Electronic Damper Control) - elektronické řízení tvrdosti tlumičů(BMW) zajišťuje bleskové nastavení tvrdosti pérování podle rozličných jízdních podmínek, kvality jízdní dráhy nebo zatížení vozidla.
EDC(Electronic Diesel Control) - elektronické řízení dieselového motoru,základním prvkem systému EDC je vstřikovací čerpadlo a řídicí jednotka.
EDIS(Electronic Digital Ignition System) - elektronický digitální systém zapalování-elektronické tranzistorové zapalování s předprogramovaným mikroprocesorem. Vlastní program napomáhá k vyhledání optimálního výkonu motoru ve všech provozních režimech. Signál odebíraný ze snímače podtlaku používá zapalování jako signál zatížení. Z tohoto signálu a z otáček je vytvořeno třírozměrné pole charakteristik předstihu, které umožňuje pro každý bod otáček a každý bod zatížení určit nejvýhodnější předstih.
EDS(Elektronische Differenzialsperre) - elektronická závěra diferenciálu EDS umožňuje stabilní a pohodlné rozjíždění na různě kvalitním povrchu vozovky. V momentě, kdy se některé z kol začne protáčet, EDS je cíleně přibrzdí a zajistí tak, že hnací síla se převede na kolo, které lépe zabírá. EDS snižuje opotřebení pneumatik a pracuje až do cca 40 km/h (quattro: Až do 80 km/h). EDS je součástí elektronického stabilizačního systému ESP a protiprokluzového zařízení ASR.
EEC(Electronic Engine Control) – elektronické řízení motoru(Ford).
EGR(Exhaust Gas Recirculation) - recirkulace výfukových plynů, vratné vedení vývukových plynů.
EHB(Electro-Hydraulic Braking System) - kombinace elektronické a hydraulické brzdové soustavy.
EHPAS(Electric Hydraulic Power Assisted Steering) - elektrohydraulický posilovač řízení(Ford).
EHPS(Electrial Hydraulic Power Steering) - elektrohydraulický posilovač řízení. Účinek posilovače řízení se mění v závislosti na rychlosti vozidla a největší účinek je při pomalém manévrování a naopak při rychlé jízdě je posilovač vypnut.
EI(Electronic Injection) - elektronické vstřikování.
EI(Electronic Ignition) - elektronické zapalování.
Elektrochromatické zrcátkoJe vnitřní zpětné zrcátko, které je schopné samočinně zabránit oslnění řidiče vozidlem jedoucím vzadu. Plocha vnitřního zpětného zrcátka se automaticky ztmaví při dopadu velkého množství světla, jehož zdroj je například vzadu jedoucí vozidlo s dálkovými světly, čímž se zabrání nežádoucímu oslnění řidiče. Ztmavení plochy vnitřního zpětného zrcátka je tak proměnlivé a přizpůsobuje se dané provozní situaci. I se ztmavenou plochou zrcátka zůstává dostatečně dobrý výhled dozadu, navíc lze elektrochromatickou funkci zrcátka u některých vozů vypnout.
EMFElektromechanische Feststellbremse) - elektromechanická parkovací brzda. Elektromechanická parkovací brzda se aktivuje zatažením za malou páčku, která nahrazuje páku ruční brzdy. Při rozjíždění se parkovací brzda automaticky uvolní, jak si řidič zapne bezpečnostní pás. Ručně se nemusí uvolňovat ani při rozjezdu do kopce, zabudované zařízení si zjistí zařazený rychlostní stupeň, polohu plynového pedálu, počet otáček motoru, jeho točivý moment a úhel náklonu vozidla. Zároveň zabrání nechtěnému popojetí vozidla dozadu při uvolnění brzdy. Manuální uvolnění parkovací brzdy je možné, jen tehdy, když řidič současně šlape na pedál provozní brzdy. Nouzové brzdění elektromechanickou brzdou je účinější než nouzové brzdění klasickou parkovací brzdou, protože systém komunikuje prostřednictvím elektronického stabilizačního systému ESP s protiblokovacím systémem brzd ABS a s elektronickým děličem brzdných sil EBD.
EML(Elektronische Motorleistungregelung) – elektronické řízení výkonu motoru. Mechanickou vazbu mezi plynovým pedálem a škrticí klapkou nahrazuje elektronika, navíc nahrazuje tempomat (BMW).
EMPS(Electric Motor-assistent Power Steering) - posilovač řízení s elektromotorem (Toyota).
EMV(Elektromagnetische Ventilbetätigung) - elektromagnetické ovládání ventilů.
EOBD(European On Board Diagnostic) - palubní diagnostika. Úkolem palubní diagnostiky je zajistit, aby všechny poruchy, které mohou mít vliv na zvýšení tvorby škodlivých látek u motorů či závady u dalších systémů, byly včas zjištěny a byl na ně upozorněn i řidič. Ten může být upozorněn na vzniklou skutečnost rozsvícením informační kontrolky na přístrojovém panelu nebo údajem na informačním displeji.
EPHS(Electrically Powered Hydraulic Steering) - elektrohydraulický posilovač řízení. Čerpadlo servořízení je poháněno vlastním elektromotorem.
EPRS(Exhaust Pressure Regulator Solenoid) - regulační elektromagnet tlaku výfukových plynů.
EPRV(Exhaust Pressure Regulator Valve) - regulační ventil tlaku výfukových plynů.
EPS(Electric Power Steering) - elektrický posilovač řízení(Honda, Opel).
EPS(Electronic Power Steering) - elektronické servořízení.
ESR(Elektronische Schlupfreduzierung) - elektronické snižování skluzu-protiskluzový systém , obdoba ASR.
ETC(Electronic Traction Control) - elektronické řízení trakční síly. Pokud, systém že se hnaná kola protáčejí, automaticky sníží výkon motoru a kola částečně přibrzdí. Tím se prokluz potlačí a obnoví se řádná trakce. Systém tak spolu s ABS a EBD pomáhá řídit činnost vozidla při zrychlování a zpomalování.
ETCS-i(Electronic Throttle Control System with intelligence) - elektronický řídící systém škrtící klapky. Systém s inteligencí nastavuje ventil škrtící klapky podle sešlápnutí akceleračního pedálu. Optimalizuje se tím výkon motoru a zlepšuje se ovládání akcelerace a zajišťuje plynulou jízdu.
ETS(Electonic Traction System) - elektronický trakční systém zabraňuje prokluzování hnaných kol, nahrazuje klasickou uzávěrku diferenciálu, kterou mají vozidla s pohonem všech kol.
EUI(Electronic Unit Injector) – elektronická vstřikovací jednotka. Systém slučuje vstřikovací čerpadlo, vstřikovač a vysokotlaké potrubí v jednu samostatnou jednotku. Tato jednotka je umístěna v hlavě válců nad spalovacím prostorem, podobně jako běžný vstřikovač s tryskou.
EUP(Electronic Unit Pump) - elektronické čerpadlo.
EVA(Electronic Valve Assistance) - znásobuje brzdný účinek v případě prudkého sešlápnutí pedálu. Při prudkém zabrzdění uzavře ventil píst pevně spojený s pedálem a tím je významně zmenšena plocha mezi przdovým pedálem a kapalinou a současně s ní i reakční síla, tedy odpor pedálu který pociťuje řidič. To znamená, že se pedál rychleji posune a podtlakový posilovač zajistí větší účinek a potřebné zpomalení je k dispozici velmi rychle, čímž se zkrátí brzdná dráha(Citroen).
EVB(Exhaust Valve Brake) - motorová kompresní brzda MAN - při uzavření klapky výfukové brzdy dojde vlivem přetlaku ve výfukovém potrubí k mírnému pootevření výfukového ventilu.
EVE(Elektronisch geregeltes Verteilereinspritzsystem) - elektronický vstřikovací systém s rozdělovačem.
EVT(Electronic Valva Timing) - elektronické časování ventilů.
EWS(Elektronische Wegfahrsperre) - elektronické zařízení zabezpečující vozidlo proti odcizení, které se aktivuje vždy po vytažení klíčku zapalování ze spínací skříňky. Imobilizér blokuje řídící jednotku motoru, která brání nastartování automobilu neoprávněnou osobou. Systém využívá vysílací a přijímací jednotku integrovanou v originálním klíčku zapalování. Tato jednotka při každém spuštění motoru generuje nový kód pro elektroniku automobilu. Imobilizér je deaktivován pouze, když se shoduje kód klíče s kódem elektronické jednotky. Tato technika kódování zajišťuje systém proti nebezpečí kopírování kódu klíče.
EWS III(Elektronische Wegfahrsperre III) - imobilizér BMW 3-tí generace využívá mikročip v klíči, kterým se ověřuje správnost dat a oprávnění k použití automobilu. Všechny důležité údaje jsou uloženy v mikročipu v klíčku od vozidla a snímají se anténou kolem spínací skříňky. Systém EWS III neumožňuje nastartování motoru neoprávněnou osobou ani při výměně řídící jednotky motoru nebo imobilizéru.
F
FAP(Filtre a particules) - filtr pevných částic dieselového motoru(Citroen, Peugeot).
FAS(Fahreassistenzsystem) - asistenční systém řidiče, např.ABS, ESP, ASR, navigace.
FATC(Full Auto Temperature Control) - plně samočinná klimatizace(Hyundai).
FCU(Front Controu Unit) - řídící jednotka v přední části vozidla.
FDI(Fuel Direct Injection) - přímé vstřikování paliva ,viz GDI.
FDR(Fahrdynamikregelung) - regulace dynamiky jízdy. Kontroluje prokluzování kol a stabilitu vozidla při změně směru.
FGR(Fahrgeschwindigkeits-Regelung) - tempomat.
FHK(Fond - Heiz - KLimagerät) - jednotka topení a klimatizace pro zadní sedadla(BMW).
FID (Fahrer-Informations-Display) - informační displej řidiče.
FIS(Fahrer Informationssystem) - informační systém umístěný do multifunkčního displeje je informačním srdcem vozu. Předává údaje o aktuálním provozním stavu vozu. Součástí jsou například hlášení Auto-Check-Control a - podle vybavení - údaje o funkci rádia, telefonu, telematice či navigaci.
FIS(Fuel Injection Solenoid) - elektromagnetický ventil.
FLC(Fuel Injection Solenoid) - elektromagnetický ventil.
FLC(Fuzzy Logic Control) - regulace na principu fuzzy logiky.
FMEA(Fehlermöglichkeits- und Einfflus-Analyse) - nouzový program řízení při chybné funkci elektroniky motoru(Bosch).
FMEM(Failure Mode Effects Management) - nouzový program řízení při chybné funkci elektroniky motoru.
Four-C(Continously Controlled Chassis Concept) - řídící jednotka , která spolupracuje s dalšími elektronicky řízenými soustavami, konkrétně se systémem měnitelné tuhosti odpružení, viz CCCC(Volvo).
FP(Fuel Pump) - palivové čerpadlo.
FPCM(Fuel injection Pump Control Module) - řídící modul vstřikovacího čerpadla.
FPS (Fire Prevention System) - protipožární systém vozidla(Alfa Romeo,Lancia).
Free-TronicSystém manuální převodovky se samočinnou spojkou Free-Tronic nevyžaduje spojkový pedál, spojka je ovládána elektrohydraulicky. Systém spojuje výhody manuálních a automatických převodovek. Vedle jednoduchého řazení rychlostních stupňů a komfortního ovládání vozidla nepřináší zhoršené dynamické vlastnosti, ale také nezvyšuje spotřebu paliva jako u automatických převodovek.
FSC(Fail Safe Cooling System) - chladící systém bezpečný proti výpadku. Nouzový chladící systém- v případě poruchy chlazení elektronika sníží výkon motoru pro nouzový dojezd.
FSI(Fuel Stratified Injection) - označení benzinových motorů Groupe VW. Technologie přímého vstřikování benzinu FSI zvyšuje točivý moment a výkon zážehových motorů, snižuje jejich spotřebu až o 15 procent a snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech. Na rozdíl od vstřikování benzinu do sacího potrubí proměnné délky běžných zážehových motorů se palivo u motorů FSI vstřikuje přímo do spalovacích prostorů. Škrticí klapka při této technologii odpadá. Motor není škrcen a snižují se tepelné ztráty, což přináší vyšší výkon a lepší hospodárnost. Systém využívá dva režimy práce: Spalování vrstvené směsi při dílčím zatížení a spalování homogenní směsi při plném zatížení. V provozu s vrstveným plněním se vytváří směs, která je schopna zapálení, jen v úzké oblasti kolem zapalovací svíčky. Elektronika motoru zjistí stav zatížení agregátu a prostřednictvím systému vstřikování řídí okamžik vstřiku, tlak vstřiku a vstřikované množství a přes vstupní vzduchový kanál i vnitřní proudění ve válci. Při plném zatížení umožňuje princip FSI zvýšení kompresního poměru, čímž se zvyšuje účinnost a motor má vyšší výkon.
FSR(Fahrstabilitätsregelung) - řízení stability-obdoba FDR (DaimlerChrysler).
Fuzzy logicElektronické řazení automatické převodovky. Program zajistí řazení ve správný čas a podle okamžitých jízdních podmínek.
G
G-Kat(Geregelter Katalysator) - řízený třícestný katalyzátor.
GDI(Gasoline Direct Injection) - přímé vstřikování benzínu (Mitsubishi). Aby bylo možno využít přímého vstřikování, musí motor pracovat s extrémně chudou směsí. Díky tomu, že motor spaluje palivo velmi efektivně, vzniká méně emisí CO2 a NOX. Za normálních podmínek pracuje motor v úsporném režimu, který se vyznačuje stejně nízkou spotřebou paliva, jako má dieselový motor. Jakmile jízdní podmínky vyžadují vyšší výkon, např. pro zrychlení nebo předjíždění, přejde motor automaticky do výkonného režimu, který poskytuje výkon silného benzinového motoru.
GDL(Gasdrucklampe) - výbojková žárovka.
GEA Geartronic Automatická převodovka s možnosti přímého řazení(Volvo).
GEM(Gasoline Engine Management) - řízení benzinového motoru.
GID(Graphic Info Display) - grafický informační displej(Opel).
GIS(Geographic Information System) - geografický informační systém, inteligentní digitální mapy používané v navigačních systémech.
GPS(Global Positioning System) - je základem satelitem podporované navigace. Potřebné signály v současné době vysílá celkem 29 satelitů umístěných na oběžné dráze, přičemž anténa systému GPS může přijímat data až z osmi satelitů současně. Navigační systém ve voze tyto signály zpracuje a vypočítá z nich přesnou polohu vozidla.
GR(Greece) - tempomat(BMW).
GS(Gurtstrammer) - napínač bezpečnostního pásu mechanický nebo pyrotechnický.
GSM(Global System for Mobile Communication) - globální systém(datová síť) pro mobilní komunikaci, mimo telefonních hovorů slouží i na přenos dat, automatické nouzové volání a odeslání informací o technických problémech vozidla do servisní centrály.
GTC(Gran Turismo Compact) - označení vozidel Opel ve výrobním programu sportovních verzí.
GZS(Glühzeitsteuergerät) - řídící jednotka žhavení dieselových motorů.
H
H1Halogenová žárovka 55W.
H10Univerzální žárovka 45W.
H11Tlumená žárovka 55W.
H12Univerzální žárovka 53W.
H2Xenonové světlomety(BMW).
H3Halogenová žárovka 55W.
H4Halogenová dvouvláknová žárovka 55W/60W.
H7Halogenová vysokovýkonná žárovka 55W.
H8Halogenová žárovka 35W.
H9Halogenová žárovka 65W.
HA(Hydraulisch gesteuertes Automatikgetribe) - hydraulicky řízená automatická převodovka(BMW).
Haldex(Spojka Haldex) - dokáže rozdělovat hnací síly variabilně na obě nápravy a zároveň zabraňuje vzniku nebezpečných sil v hřídelích při jízdě zatáčkami. Pro optimální rozdělování hnacích sil využívá spojka Haldex mnoho informací - například o otáčkách motoru, jeho aktuálním točivém momentu, rychlosti otáčení kol nebo činnosti protiblokovacího systému brzd.
HB2Halogenová žárovka 55W/60W.
HB3Halogenová žárovka 60W.
HB4Halogenová žárovka 51W.
HBA(Hydraulic Brake Assist) - hydraulický brzdový asistent.
HCU(Hydraulic Control Unit) - hydraulická řídící jednotka, která je součástí elektrohydraulického brzdového systému EHB. Brzdný tlak se nevytváří v tandemovém hlavním válci, ale hydraulické jednotce.
HD(Heavy Duty-oil) -olej pro motory vysokých výkonů.
HDC(Hill Descent Control) - automatická regulace rychlosti při jízdě s kopce, systém který brání nekontrolovanému rozjetí vozidle ze svahu.
HDi(Hight Pressure Direct Injection) - označení dieselových motorů se systémem vysokotlakého vstřikování Common-Rail a vybavených turbodmychadlem(Peugeot,Citroen).
HEGO(Heated Exhaust Gas Oxygen sensor) - vyhřívaný snímač obsahu kyslíku ve výfukových plynech-vyhřívaná lambda-sonda(Ford).
HEPS(Hydraulic Electric Pover Steering) - elektrohydraulický posilovač řízení.
HHC(Hill Hold Control) - umožňuje rozjezd do kopce bez použití ruční brzdy, HHC svírá brzdové kotouče o sekundu déle a po sundání nohy z brzdového pedálu se řidič plynule rozjede, aniž by automobil začal couvat.
HICAS(High Capacity Actively Controlled Suspension) - systém řízení zadní nápravy Nissan - má dva hydraulické válce, které při vysokých rychlostech působí na uložení kyvadlové úhlové nápravy(vnější ložiska) a natáčí zadní kola ve stejném smyslu jak jsou natáčena přední kola. Povel k vychýlení zadních kol dává čidlo příčného zrychlení, bez ohledu na natáčení volantu. Při malých rychlostech další hydraulický válec natáčí zadní kola nesouhlasně k předním.
HID(High Intensity Discharge) - výbojkový(xenonový)světelný zdroj.
HID bulb(High Intensity Discharge bulb) - výbojková žárovka.
HKZ(Hochspannungskondensatorzüdung) - vysokonapěťové kondenzátorové zapalování. Zápalná energie vzniká vybitím kondenzátoru(tyristorové bezkontaktní řízení zapalování).
HO2S(Heated Oxygen Sensor) - vyhřívaná lambda sonda(Ford).
HPDI(High Pressure Direct Injection) - vysokotlaké přímé vstřikování benzínu.
HPFHydropneumatische Federung) - hydropneumatické odpružení. Systém se vyznačuje automatickou změnou světlé výšky vozidla v závislosti na rychlosti a stavu vozovky.
HPi(Hight Pressure Petrol direct Injection) - označení benzinových motorů PSA
HPS(Hydropneumatic Suspension) - hydropneumatické odpružení, viz také HPF.
HRW(Heated rear window) - vyhřívané zadní okno.
HS(Heated Seats) - vyhřívaná sedadla.
HSA(Hill-Start Assist) - zařízení usnadňující rozjezd do kopce. Po uvolnění brzdového pedálu zůstává tlak po dobu 1,5s na původní výši, což stačí k uvolnění spojkového pedálu a přidání plynu, aniž by vozidlo mělo tendenci couvnout(Opel).
HTP(Hight Torque Performance) - označení benzinových motorú Škoda. Motor nové generace, který se vyznačuje plochou křivkou průběhu točivého momentu, relativně vysoké hodnoty točivého momentu je dosaženo již při nízkých otáčkách
HUD(Head-Up Display) - výstupy systému HUD u osobních automobilů jsou znázorněny bezprostředně v zorném poli řidiče. Řidič nemusí oči ani na okamžik odtrhnout od vozovky a dopravní situace před vozidlem a jízda je proto bezpečnější. Přes holografické zrcadlo v čelním skle se ve výhledovém poli řidiče objeví virtuální obrazová informace.
HVA(Hydraulic Valve Adjuster) - hydraulické seřizování ventilů(BMW).
Hybrid powerAutomobil, který má zážehový motor a elektromotor. Elektromotor je poháněn baterií. Zdrojem energie není těžký akumulátor, ale spalovací motor. Spalovací motor pohání vozidlo přímo, při stoupání, rozjezdu, předjíždění nebo dalších manévrech využije energii ze záložního akumulátoru, dobíjeného prostřednictvím dynama za normálního provozu. Elektromotor může pracovat jako motor a jako generátor, který je schopen využít až 7O% brzdné energie.
HYPAS(Hydraulic Power Assisted Steering) - hydraulický posilovač řízení.
I
I(Injection) - vtřikování.
i-CTDi(Inteligent Common rail Turbo Diesel direct injection) - označení dieselových motorů Honda.
i-SRS(intelligent-Safety Restraint System) - dvoustupňový boční airbag(Honda).
i-VTEC(intelligent-Valve Technic) - pokročiůé řízení ventilů(Honda), viz také VTEC.
IBS(Intelligenter Batterie Sansor) - inteligentní bateriový snímač. Snímač je zabudovaný do svorky baterie, který trvale měří napětí baterie - nabíjecí, vybíjecí proud a teplotu baterie. Vyhodnocovací elektronika snímače vysílá data na digitální elektroniku motoru.
IC(Inflatable Curtain) - "nafukovací záclona"- systém bezpečnostních airbagů(Volvo).
ICM(Integrated Chassis Management) - integrované řízení podvozku(BMW).
IDE(Indirekte Einspritzung) - nepřímé vstřikování. Komůrkové vstřikování paliva dieselových motorů. IDE (Injection Directe Essence) - přímé vstřikování benyínu(Renault).
IDI(Indirect Diesel Injection - nepřímé vstřikování.Komůrkové vstřikování paliva dieselových motorů. IDI (Indirect Injection) - nepřímé vstřikování benzínu do sacího potrubí.
IDI(Intergrated Dierect Ignition) - integrované přímé zapalování.
IDI Engine(Indirect Injection Engine) - dieselový motor s nepřímým(komůrkovým)vstřikem paliva.
IDIS(Intelligent Driver Information System) - pokročilý informační systém řidiče, který monitoruje zatížení řidiče a v případě potřeby některé informace cíleně zdržuje(Volvo).
IDS(Interaktive Driving System) - interaktivní podvozek reagující samočinně na způsob jízdy, kvalitu vozovky a na blížící se kritickou situaci v řízení vozidla. Sítí tří datových sběrnic propojuje IDS protiblokovací soustavy ABS, elektronický stabilizační systém ESP a elektrohydraulický posilovač řízení EHPS s elektronickou regulací teleskopických tlumičů CDC(Opel).
IFI(Indirect Diesel Injection) - nepřímé vstřikování paliva dieselových motorů.
IFI(Inline Fuel Injection) - řadové vstřikování paliva.
IHE(Integrierte Hydroelektronic Einheit) - itegrovaná hydraulická jednotka(Citroen).
IMCC(Intake Manifold Communication Control) - sací potrubí s proměnným průřezem(Mazda).
immo(Imobilizer) - imobilizér.
IMO(Imobilizer) - imobilizér.
INJ(Injector) - vstřikovací ventil.
IPA(Intelligent Parking Assist) - inteligentní parkovací systém, který zajišťuje samočinné zaparkování vozidla do mezery(Toyota).
IPS(Intelligent Protection System) - pokročilý ochranný systém(Ford).
ISA(Integrated Starter-Alternator) - integrovaný startér a alternátor.
ISAD(Integrierter Starter Alternator Dämfer) - startér, alternátor a setrvačník v jednom celku, viz také ISG, CSG.
ISC(Idle Speed Control) - řízení volnoběžných otáček(BMW,GM).
ISG(Integrated Starter-Generator) - integrovaná startér-alternátor, viz také ISAD.
ISO-HEGO(Isolated Heated Exhaust Gas Oxygen) - izolovaný vyhřívaný snímač kyslíku, viz také HEGO.
ISOFIXOznačuje normované ukotvení dětské sedačky. Výhodou systému ISOFIX je jednoduché a pevné ukotvení sedačky ve vozidle. Systém ISOFIX pomáhá spolehlivým propojením sedačky s vozidlem snížit riziko zranění dětí
ITCS(Ignition Timing Control System) - regulace předstihu zapalování(Honda).
ITS(Intelligent Transportation System) - inteligentní vozidlový dálniční systém, viz IVHS. ITS (Infatable Tubular Structure) - nafukovací tubulární struktura. Systém přídavných bočních airbagů k zabránění nárazu hlavy do skla nebo rámu dveří(BMW).
IVD(Interactive Vehicle Dynamics) - interaktivní dynamika vozidla.
IVHS(Intelligent Vehicle Highway System) - inteligentní vozidlový dálniční systém- telematický systém(Ford).
IVTM(Integrated Vehicle Tire Pressure Monitoring) - monitorování tlaku v pneumatikách užitkových vozidel.
J
JakeBrakeJakobsonova motorová brzda. Při pohybu pístu z dolní úvrati do horní, během kompresního zdvihu, dochází ke stlačení náplně válce a vlivem odporu stlačovaného vzduchu ke zpomalování klikového hřídele poháněné v tuto chvíli přes převodovku koly vozidla. Několik stupňů před horní úvratí dojde za pmoci hydraulicky ovládaného pístku k pootevření výfukového ventilu, mezi sedlem a ventilem vzniká mezera, čímž se sníží tlak, který byl vytvořen ve válci stlačením plynu. Tak se spotřebovává kinetická energie vozidla na stlačování plynu ve válci. Díky pootevření výfukových ventilů dojde k uvolnění této energie do okolí, jinak by nastala situace jako u klasické výfukové brzdy a nahromaděná tlaková energie by se přenášela zpět na kola vozidla. Tímto způsobem se zvyšuje brzdící výkon na cca 60% výkonu motoru.
JAS(Jet Air System) - vstřikování vzduchu(Mitsubishi).
Jet(Jetronic) - vstřikovací systém Bosch.
JTD(Jet Turbo Diesel) - označení dieselových motorů Fiat
JTS(Jet Thrust Stoichiometric) - označení benzinových motorů Fiat
K
K-JetronicSystém nepřetržitého vstřikování paliva.
KAT(Katalysator) - katalyzátor.
Kat(Katalysator) - katalyzátor.
KDS(Kinematik Diagnose System) - diagnostický systém geometrie zavěšení kol.
KDS(Kick-Down-Schalter) - spínač kickdown u automatických převodovek.
KE(Kontinuierlich-elektronisch) - kontinuální(nepřetržité, souvislé, plynulé)elektronické vstřikování paliva.
Keylock/ShiftlockFunkce u automatické převodovky."Keylock":klíč od zapalování se dá vytáhnout pouze, když je páka v poloze"P"(parkování). Aby se rychlostní páka po nastartování motoru dala aktivovat, je třeba sešlápnout brzdový pedál(Shiftlock). To zabraňuje k nežádoucímu pohybu vozidla po nastartování motoru.
KickdownFunkce automatické převodovky, kdy je v závislosti na sešlápnutí akceleračního pedálu až k podlaze(plný plyn)zařazen co možná nejnižší rychlostní stupeň. Někdy je v závislosti na provozní situaci zapotřebí, aby vozidlo lépe akcelerovalo, což je podmíněno zařazením nižšího rychlostního stupně. Toho lze dosáhnout sešlápnutím akceleračního pedálu až k podlaze.
KKM(Kreiskolbenmotor) - rotační spalovací motor.Motor s krouživým pístem(Wankelův motor).
KRF(Kraftstoffrückführventil) - zpětný ventil paliva.
KSB(Kaltstartbeschleuniger) - urychlovač studeného startu(BMW).
KSG(Kurbelwellen-Starter-Generator) - kombinovaný startér a alternátor na klikovém hřídeli, viz ISAD.
KSH(Kalstarthilfe) - pomocné zařízení studeného startu.
KSK(Klopfsensor) - snímač klepání motoru(BMW).
KSS(Katalysator-Startheizungssystem) - pro zahřátí katalyzátoru při startování motoru se vstřikuje palivo do sacího potrubí.
KSS(Knock Sensor system) - systém snímače klepání.
L
L - Jetronic(Benzineinspritzung mit Luftmengenmessung) - vstřikování benzínu s měření množství vzduchu.
L-JetronicSystém vstřikování paliva s měřením vzduchu(Bosch).
LAD(Lampes A Décharge) - xenonová výbojka.
LAF(Linear Air/Fuel Sensor) - lineární senzor poměru vzduch/palivo.
LAV(Load Apportioning Valve) - zátěžový regulační ventil brzdného tlaku.
LCD(Liquid Crystal Display) - dioda s tekutými krystaly.
LCV(Load Control Valve) - řídící ventil zatížení(zátěžový ventil).
LDA(Ladedruckabhängiger Vollastanschlag) - zařízení regulující množství vstřikovaného paliva při plném zatížení v závislosti na plnícím tlaku vzduchu přeplňovaného dieselového motoru.
LDE(Low Dynamic ESP) - nižší funkce ESP.
LDF(Long Drain Gasoline Test) - testování motorových olejů(Scania).
LDW(Lane Departure Warning) - asistent udržování jízdního pruhu. Kamera snímá podélné značení jízdních pruhů a elektronická řídící jednotka řidiče vizuálně a akusticky varuje pokud vozidlo při určité rychlosti začne opouštět svůj jízdní pruh bez zapnutých směrových světel.
LDWA(Lane Departure Warning Assistant) - asistent udržování jízdního pruhu. Kamera snímá podélné značení jízdních pruhů a elektronická řídící jednotka řidiče vizuálně a akusticky varuje pokud vozidlo při určité rychlosti začne opouštět svůj jízdní pruh bez zapnutých směrových světel.
LED(Light Emitting Diode) - světelná dioda.
Leder(Lederausstattung) - kožená výbava.
LGS(Lane Guard System) - systém kontroly jízdy v jízdním pruhu. Videokamera snímá podélné značení jízdních pruhů a elektronická řídicí jednotka pak řidiče zvukově varuje pokud vůz při definované rychlosti začne opouštět svůj jízdní pruh bez zapnutých směrových světel.
LinguatronicHlasové ovládání - systém umožňuje řidiči ovládat satelitní navigaci, telefon nebo autorádio hlasem.
LKS(Lane Keeping Support) - asistent udržování stopy pro nákladní automobily.
LKW(Lastkrafwagen - nákladní automobil.
LLK(Ladeluftkühlung) - chladič plnícího vzduchu u přeplňovaných motorů. Snížením teploty plnícího vzduchu se zvýší jeho objemové množství tlačené do válce.
LLR(Liquefied Natural Gas) - zkapalněný zemní plyn. Zdrojem zkapalněného plynu může být nezkapalněný plyn.
LogbookElektronická kniha jízd Audi. S pomocí navigačního sistému Audi dokumentuje velmi přesně a téměř automaticky všechny služební i soukromé jízdy. Pomocí čipové karty je možno zaznamenané udaje jizd přenést do počítače.
Low rangeOznačuje přídavný převodový stupeň do pomala, který usnadňuje jízdu v obtížném terénu a ve velmi strmých stoupáních.
LPG(Liquefied Petroleum Gas) - zkapalněný ropný plyn, který se získává jako vedlejší produkt během rafinace ropy. Plyn se ochlazením nebo stlačením převádí do kapalného stavu a získává malý objem.
LRR(Long Range Radar) - radar pro větší vzdálenost, součást systému Bosch ACC.
LS(Lambdasonde) - nevyhřívaná lambda sonda (Bosch).
LSD(Limited Slip Differential) - diferenciál se zvýšeným třením, samosvorný diferenciál (diferenciál zabraňující protáčení prokluzujícího kola).
LSF(Lambda Sonde Flach) - planetární lambda sonda(Bosch).
LSH(Lambdasonde beheizt) - vyhřívaná lambda sonda
LSU(Lambda Sonde Universal) - širokopásmová lambda sonda nové generace.
LTPWS(Low Tire Pressure Warning System) - kontrola tlaku vzduchu v pneumatice.
M
M(Monotronic) - vstřikovací a zapalovací systém (Bosch).
M+S(Mud and Snow) - bláto a sníh-označení zimních pneumatik.
MATC(Mitsubishi Active Traction Control) - protiprokluzová regulace Mitsubishi - elektronické blokování diferenciálu u pohonu 4x4.
MBA(Mechanical Brake Assist) - mechanický brzdový asistent. Je součástí brzdového válce a posilovače brzd. Ke spuštění dochází automaticky při dosažení určité hodnoty rychlosti a síly stlačení brzdového pedálu. Brzdový asistent urychluje dobu náběhu brzdění, rychlejší dosažení plné výše brzdného účinku a tím přispívá ke zkrácení brzdné dráhy.
McPhersonnáprava McPherson je odvozena z lichoběžníkové nápravy u které je horní rameno nahrazeno posuvným vedením. Tím se např.získá přídavný vnitřní prostor pro motor nebo zavazadlový prostor. Jestliže je závěs McPherson použit na přední nápravě natáčí se kolo při řídících pohybech kolem obou ložisek teleskopické vzpěry.
MEMS(Modular Engine Management System) - modulární systém řízení motoru.
MFI(Multiport Fuel Injection) - vícebodové vstřikování paliva. Vstřikování paliva do sacího kanálu s jednou tryskou na sací kanál.
MFI-c(Multipoint-Fuel-Injection,continously) - vícebodové vstřikování paliva – kontinuální (nepřetržitý, souvislý, plynulý).
MFI-I(Multipoint-Fuel-Injection, intermittent) - vícebodové vstřikování paliva přerušované.
MFI-s(Multipoint-Fuel-Injection, sequentiell) - vícebodové vstřikování paliva sekvenční
MIVECVariabilní řízení ventilů Honda (2003)
ML(Mechanischer Lader) - mechanicky poháněné dmychadlo.
MMI(Multi Media Interface) - integrovaný způsob obsluhy pomocí logického, jednoduchého a intuitivního ovládání všech komponentů vozidla.
Mono-Jetronic(Monopoint Injection) - jednobodové(centrální)vstřikování paliva u zážehových motorů. Na sacím potrobí motoru je jediná elektromagneticky ovládaná tryska, která zajišťuje nepřerušované vstřikování paliva do sání. Množství směsi řídí škrtící klapka pod vstřikovacím ventilem. Ovládání klapky u jednoduchých systémů je mechanické a u dokonalejších systémů je ovládání klapky elektromechanické.
MPFI(multi Point Fuel Injection) - vícebodové vstřikování. Samostatné vstřikovací ventily pro jednotlivé válce.
MPI(Multi Point Injection) – označení benzinových motorů Škoda. Jedná se o vícebodové sekvenční vstřikování Bosch, kdy vstřikovací ventily vstřikují vždy plnou dávku paliva bezprostředně před začátkem sání, přesně podle pořadí zapalování směsi v jednotlivých válcích. Díky tomu dochází k optimalizaci přípravy směsi, vnitřnímu chlazení motoru a lepšímu spalování paliva.
MPV(Multi Purpose Vehicle) - víceúčelový velkoprostorový osobní automobil.
MSR(Motorschleppmomentregelung) - regulace kroutivého momentu motoru, doplňuje ASR tím, že při náhlém ubrání plynu a hrozícím smyku následkem brzdícího účinku motoru mírně přidá plyn.
MTA(Manual Transmission Automated) - automatizovaná manuální převodovka, která umožňuje jak manuální sekvenční režim řazení nebo samočinný ve dvou jízdních režimech, Normal nebo Economy(Suzuki).
MTIS(Meritor Type Inflation System) - Kontrolní systém tlaku v pneumatikách pro užitková vozidla. Trojnáprava s regulací tlaku vzduchu v pneumatikách používá vzduch ze vzduchových zásobníků tlakovzdušné soustavy. Vzduch je přiváděn přes ložiska kol a zásobovací vedení do pneumatik, k tomu slouží bezpečnostní ventil a regulační jednotka s elektronickým posilovacím čerpadlem.
Multitronic(stufenloses Automatikgetribe) - bezestupňová převodovka s plynulou změnou převodového poměru. Ocelový lamelový řetěz přenášející točivý moment běží v olejové lázni mezi dvěma páry axiálně posuvných kuželových kol. Tento řetěz dokáže přenášet - a to je u převodu prostřednictvím variátoru vůbec poprvé - točivý moment až 310 Nm. V kompaktní skříni převodovky se nachází i diferenciál. Běžné řadicí stupně již neexistují. Multitronic umožňuje výrazné a zároveň naprosto plynulé zrychlení bez škubání, což přináší nejvyšší jízdní komfort. Další výhody se projeví při jízdě s přívěsem, poněvadž vysoký točivý moment je k dispozici v celém rozsahu otáček. Bezestupňová převodovka tedy přispívá ke snížení spotřeby paliva, a to i svojí nízkou hmotností. S převodovkou multitronic je možné řadit i manuálně, obdobně jako u převodovky tiptronic. Řidič má k dispozici 6 virtuálních převodových stupňů. V automatickém režimu převodovky multitronic propočítává a volí aktuální převodový poměr dynamický regulační program (viz.DRP) v závislosti na zatížení, požadavcích řidiče na dynamiku jízdy a jízdní situaci.
MVS(Magnetventil-Steuergerät) - elektromagnetický ventil řídící jednotky motoru.
MZA(Mechanische Zusatzaufladung) - mechanické přídavné plnění. Mechanické přídavné dmychadlo doplňuje turbodmychadlo při nižších otáčkách a akceleraci.
N
NAB(Nodo Airbag) - řídící jednotka airbagu(Fiat,Lancia).
NAG(Nodo Assetto Guida) - monitorování pozice řidiče(Fiat, Lancia).
NAV(Navigation) - navigace.
Navi(Navigationssystem) - navigační systém.
NCVS(Nissan Control Variable System) - variabilní časování ventilů Nissan.
NDIS(Nissan Direct Injection System) - přímé vstřikování benzínu Nissan.
NGV(Natural Gas Vehicle) - automobil s pohonem na zemní plyn, přičemž není rozhodující, zda na stlačený (CNG) nebo zkapalněný (LNG).
NHU(Navigation Head Unit) - navigační kontrolní jednotka (Opel).
NivomatNivomat se montuje místo konvekčních tlumičů nebo tlumících vzpěr a automaticky nastavuje při všech stavech zatížení vozidla úroveň nastavení. Nivomat přejímá funkci pružení a tlumení. Obvykle se montuje na zadní nápravu. Regulační systém získává energii z relativního pohybu mezi nápravou a nástavbou vozidla, která vzniká při jízdě na silnici s nerovností a tím se nastaví optimální výška.
Nm(Newton Meters) - fyzikální rozměr práce a točivého momentu.
NSP(Nodo Sensore Pacheggio) - parkovací asistent(Fiat, Lancia).
O
OBD (On-Board Diagnostics) - palubní diagnostika vozidla. Displej umístěný na přístrojové desce informuje řidiče o stavu vozidla.
OC (Occupant Classification) - klasifikace cestujících. Určení hmotnosti cestujících v automobilu pro aktivaci airbagů.
OCS(Occupant Classification System) - Systém diagnostiky cestujících. Systém operativně porovnává hmotnost cestujících na předních sedadlech a podle toho přizpůsobí rychlost a sílu nafouknutí airbagů v případě nárazu vozidla.
OFW(Ober-Flächen-Wellen) - snímač v pneumatice, který měří deformaci pneumatiky pro určení součinitele tření vozovky.
OHC(Overhead Camhaft) - konstrukce motoru s rozvodem s visutými ventily a vačkovým hřídelem v hlavě válců.
OHV(Overhead Valve) - konstrukce motoru s rozvodem s visutými ventily v hlavě válců a vačkovým hřídelem v klikové skříni.
One-Touch(One-Touch-Funktion) - tlačítko spouštěče elektrického okna, které není potřeba držet po celou dobu spouštění.
Open SkyCeloprosklená střecha s průhledovou plochou. Je podstatně větší než u klasických střešních oken a oba střední skleněné segmenty jsou možné elektricky zasunout,takže vznikne podstatně větší otvor než u konvenční posuvné střechy.Systém speciální sluneční clony je zárukou,že pronikající světlo působí příjemně.
OS(Oxygen Sensor) - snímač kyslíku ve výfukových plynech-lambda sonda.
OSS(Online Sevice System) - internetový servisní systém(BMW).
OTA(Oxygen Titan Abgassonde) - titanový snímač kyslíku.
OZA(Oxygen Zirkonium Abgassone) - lambda sonda s oxidem zirkonia.
P
PA(Park Assist) - elektronický parkovací asistent.
Parkpilot(parkovací asistent) - systém ulehčující řidiči couvání pomocí akustických signálů. U některých automobilů i popojíždění směrem vpřed. V náraznících jsou umístěny ultrazvukové snímače vzdálenosti.
PAS(Parking Assist System) - parkovací asistent(Opel).
PAX(Pneu Accrochage vertical) - Systém umožňuje jízdu i v případě úplné ztráty tlaku v pneumatikách. Řidič může v takovém případě ujet ještě asi 200 km rychlostí do 80 km.
PBA(Pneumatisch elektronischer Bremsassistent) - pneumatický brzdový asistent(DaimlerChrysler) viz BAS.
PCA(Powertrain Controller) - řídící jednotka motoru.
PCC(Predective Cruise Control) - řízení rachlosti jízdy pro bezpečný odstup, viz také ACC.
PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) - keramické brzdové kotouče, viz také CMC.
PCR(Piezo Common Rail) - dieselové vstřikování CR piezoelektrickými ventily. Piezoelektrické vstřikovače využívají nepatrných rozměrových změn krystalické struktury po zavedení elektrického proudu. Tyto nepatrné změny se převádějí na mechanický pohyb jehly vstřikovače. Piezoelektrické vstřikování umožňuje preciznější dávkování paliva a přesnější časování celého procesu, protože jehla piezoelektrických vstřikovačů se pohybuje rychleji.
PCS(Pre Crasch Safety) - odvrácení srážky pomocí radarového měření bezpečné vzdálenosti. Systém, který při zjištění překážky radarem sníží rychlost vozidla a zároveň napne bezpečnostní pásy.
PCT(Pre-Crasch Technology) - technika zjišťující informace bezprostředně před nárazem. Systém při identifikaci překážky radarem sníží rychlost a napne bezpečnostní pásy.
PD(Pumpe Düse) - vstřikování systému čerpadlo/tryska. U tohoto vstřikovacího systému má každý válec motoru svou jednotku čerpadla s tryskou, která vstříkne správné množství paliva pod vysokým tlakem ve správnou chvíli do válce. Protože je jednotka montována do hlav válců, odpadá vysokotlaké potrubí, které je u tradičního vstřikovacího čerpadla nezbytností. Tento systém přináší nižší emise škodlivin a vyšší výkon motoru.
PDC(Park Distance Control) - akustický parkovací systém - signalizace vzdálenosti před zadním, případně i předním nárazníkem - kontrola parkovací vzdálenosti. Při parkování je řidič akusticky nebo graficky varován před překážkami, které nemusí být z místa řidiče viditelné. Na nebezpečí kolize je řidič upozorněn přerušovaným zvukovým signálem, jehož frekvence se s přibližující překážkou zvyšuje a přibližně 30cm od překážky přejde v souvislý tón.
PDC(Pneumatic Damping Control) - pneumatické řízení tlumičů bez elektroniky, srovnej s CDC.
PDE(Pumpe-Düse-Einheit) - vstřikovací jednotka tryska-čerpadlo.Starší označení pro PD.
PES(Poly-Elipsoid-System) - světlomet s eliptickým reflektorem se zdokonalenými projekčními vlastnostmi (Bosch).
PFI(Port Fuel Injection) - vstřikování paliva do sacího kanálu.
PGM-FI(Programmed Fuel Injected) - vstřikovací systém(Honda).
PLD(Pumpe-Leitung–Düse) - vstřikovací systém čerpadlo–vedení-tryska,viz UPS,PDE.
PPD(Piezo-Pumpe–Düse) - systém čerpadlo-tryska s piezoelektrickým ovládáním(VW, rok 2005).
PRS(Pedal Relase System) - systém uvolnění pedálů při čelním nárazu. Základem je dvojitá plechová konzola kosoúhelníkového tvaru, která se v případě velké síly při havárii deformuje a hřídel pedálů s pedály spadnou na podlahu. To zabrání k nežádoucímu průniku pedálů k nohám řidiče.
PSAKoncern Peugeot a Citroen.
PSD(Position Sensitive Damping) - polohově citlivé tlumení, měnící se v závislosti na oblati, ve které se pohybuje píst tlumiče ve válci.
PSG(Parallel-Schaltgetribe) - automatizovaná převodovka s dvojitou spojkou.
PSH(Pneumatische Schalthilfe) - pneumatický posilovač řazení pro nákladní automobily(Mercedes). PSH (Pneumatische Schalthilfe) - pneumatický posilovač řazení pro nákladní automobily.
PSI(Pressure Safety Information) - kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách.
PSM(Porsche Stability Management) - stabilizační systém Porsche, který je možno vypnout pro sportovní jízdu.
PTS(Parctronic System) - parkovací asistent vpředu i vzadu s grafickou navigací místo akustické. PTS funguje na principu ultrazvukové echolokace s využitím snímačů v předním a zadním nárazníku.
Q
QGS(Quick Glow System) - systém rychlého předžhavování.
QHS(Quick Heat System) - systém rychlého předehřívání.
QuattroStálý pohon všech kol quattro má více než dvacetiletou tradici. U systému quattro je výkon motoru trvale a podle okamžitých podmínek rozdělován na všechna čtyři kola. Charakterizuje jej vysoká aktivní bezpečnosti, spolehlivá trakce prakticky na všech površích a optimální držení stopy - bez ohledu na boční vítr. Vzhledem k výhodě "stálé bezpečnosti" je pohon všech kol quattro nesrovnatelně lepší než přídavný pohon všech kol.
QUICK 5Sekvenční převodovka Renault.
QWS(Quick Warmup System) - systém rychlého zahřátí motoru.
R
R 134 AZnačka chladiva pro klimatizaci- chladivo bez freonu, nahrazuje dřívější chladivo R 12.
R12Značka chladiva pro klimatizaci-obsahuje freon, již se nepoužívá.
RADAR(Radiation Detecting and Ranging) - radiolokátor. Přístroj k určování polohy objektů metodou odrazu elektromagnetických vln. Přístroj se skládá z výkonného vysílače se směrovou anténou a citlivého směrového přijímače.
RAILRozdělovací zásobník paliva u vstřikovacího systému Common Rail.
RAS(Rear Axle Steering) - řízená zadní náprava.
RBC(Rotary Blade Coupling) - samočinná uzávěrka diferenciálu. Uzávěrka je složená z rotačního čerpadla a lamelové spojky.
RBS(Rain Brake Support) - suché brzdění - zlepšuje odezvu brzd za deštivého počasí. Při jízdě na mokré vozovce rozstřikovaná voda potáhne vodním filmem brzdové kotouče, a tím zpomalí proces brzdové odezvy. Brzdy se automaticky občas aktivují, jakmile dostanou podnět od zapnutých stěračů, nebo dešťových senzorů. Požadovaný tlak v brzdách je v tomto procesu sušení brzdových disků tak nízký, že řidič nepocítí ve voze žádné změny zpomalení nebo jiné prudké pohyby.
RC engine(Rotary Combustion engine) - rotační spalovací motor. Motor s krouživým pístem(Wankelův motor).
RC-Navi(Remote Control Navigation) - dálkově ovládaná navigace. Navigační systém s barevným displejem.
RCR(Radar Cruise Control) - radarová kontrola bezpečné vzdálenosti. RCR udržuje rychlost v závislosti na podmínkách provozu na komunikaci.
RDC(Reifen Druck Control) - průběžná kontrola tlaku v pneumatikách během jízdy.
RDS(Raildruckensensor) - snímač tlaku paliva.
RDS(Rear Detect System) - zadní detekční systém pro zjišťování překážek za vozidlem.
RDU(Reifendruck Überwachung) - monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách(DaimlerChrysler).
RDW(Reifen Druck Waener) - monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách(BMW).
RE(Reiheneinspritzpumpe) - řadové vstřikovací čerpadlo vznětového motoru(Bosch).
ReAxs(Rear Axle System) - aktivní řízení zadních kol pro zvýšení stability při zatáčení(Saab).
REF(Répartiteur ďeffort de freinage) - elektronické rozdělování brzdného účinku. Systém provádí úpravu brzdného tlaku mezi přední a zadní nápravou s podstatně větší přesností než mechanické rozdělování brzdné síly. Reguluje maximální možný účinek brzd na zadní nápravě,zabraňuje přebrzdění a vybočení zadní části vozidla.
Regensens(Regensensor)- snímač deště. Dešťový senzor podle intenzity deště reguluje rychlost stěračů.
RKS(Reifen-kontrollsystem) - elektronický systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách.
RLS(Regen-Licht-Sensor) - dešťový snímač samočinně aktivuje stěrače v případě, že začíná pršet nebo když se na čelním okně objeví vlhkost. Snímač řídí práci stěračů podle intenzity deště.
ROP(Roll Over Prevention) - zmenšuje nebezpečí překlopení při jízdě na vozovce vysokým součinitelem přilnavosti. Trvale se měří úhel natočení volantu, boční zrychlení a rychlost otáčení vozidla kolem svislé osy a tyto veličiny jsou porovnávány s okamžitou rychlostí jízdy(MAN).
ROPS(Roll Over Protection System) - samočinně vysouvací ochrana při překlopení kabrioletu. Za zadními sedadly se samočinně vysune speciální rám, který v případě převrácení vozidla zabrání umačkání posádky (Volvo).
ROV(Rotierende Spannungs Verteilung) - rozdělovač s otočným raménkem.
RSC(Roll Stability Control) - systém řízení sklopné stability.
RSCTM(Roll Stability Control Modul) - řídící jednotka ochrany pro případ převrácení kabrioletu.
RSP(Roll Stability Program) - systém snižuje nebezpečí překlopení návěsu.
RTIRoad Traffic Information) - informace o silničním provozu s navigačním systémem(Volvo).
RUV(Ruhende Verteilung) - systém zapalování se zapalovacími cívkami a koncovými zapalovacími stupni zvlášť pro každý válec. Jiskra se vytvoří podle informací ze snímače polohy vačkového hřídele.
RVB(Rear Vacuum Brake) - zadní podtlaková brzda.
RWS(Rear Wheel Steering) - řízení zadních kol.
S
SAC(Self Adjusting Clutch) - spojka se samočinným seřizováním.
Safe systémZabezpečovací systém automobilu, který zabraňuje nežádoucímu otevření dveří u uzamčeného vozidla zevnitř. Vnikne-li neoprávněná osoba do vozidla rozbitím okenního skla, nelze otevřít klikou uvnitř vozu a ani vytáhnout pojistná tlačítka na vnitřní straně dveří(doplněk centrálního zamykání).
SBC(Sesotronic Brake Control) - elektronický brzdový systém. Elektro-hydraulicky ovládaná brzdová soustava s elektronicky regulovaným zesílením brzdného účinku nebo ho mění v závislosti na momentálním zjištěném stavu na jednotlivých kolech při brzdění.
SCC(Saab Combustion Control) - systém řízení spalování Saab. Systém využívá principu přimíchávání značné části výfukových plynů do směsi paliva a vzduchu.
Sci(Smart Charge Injection) - označení benzinových motorů Ford
SCIH engine(Single Camshaft In Head Engine) - motor s jedním vačkovým hřídelem v hlavě válců.
SCS(Stability Control System) - regulace jízdní dynamiky(Mitsubishi).
SDD(Stroke Dependent Damping) - tlumení v závislosti na zdvihu. Hydromechanické tlumiče bez zásahu elektroniky-obtokové kanály uvnitř pláště tlumiče změkčují odpružení při běžné jízdě a naopak při dynamické jízdě a v zatáčkách přitvrzují.
SDi(Saugen Direkt Injection) - označení nepřeplňovaných dieselových motorů s přímým vstřikem paliva společnosti VW Group.
SEC(Self Adjusting Clutch) - spojka se samočinným seřizováním vůle.
SEFI(Sequential Electronic Fuel Injection) - sekvenční elektronické vstřikování benzínu. Palivo je vstřikováno přímo pro jednotlivé válce pouze jednou za pracovní cyklus, a to před uzavřený sací ventil. V každém sacím kanálu je jedna tryska (Ford).
SFI(Sequential Multiport Fuel Injection) - sekvenční vícebodové vstřikování paliva(do sacího potrubí)
SFI(Solid Fuel Injection) - přímé vstřikování - mechanické vstřikování paliva.
SFTZ(Spark Fuel Traction Control) - protiprokluzová regulace se zásahem brzd a motoru. Regulační zásah motoru znamená zmenšení točivého momentu pro zlepšení jízdní stability, tento zásah zajišťuje řídící jednotka motoru úpravou okamžiku zážehu a množstvím paliva. Odpojení válců je řízeno tak, aby se zachovala dobrá stabilita a řiditelnost při co možná největší hnací síle. Současně při nízkých rychlostech jízdy dojde k přibrzdění prokluzujícího kola.
SH-AWD(Super Handling All-Wheel-Drive System) - aktivní systém pohonu všech kol, který optimálně rozděluje točivý moment nejen mezi přední a zadní nápravu, ale i mezi pravé a levé kola zadní nápravy(Honda).
SIPS(Side Impact Protection System) - ochranný systém pro boční náraz(Volvo).
SLR(Select-Low-Regulation) - řízení ABS. Kolo s horšími adhezními podmínkami určuje brzdný tlak pro zadní kola.
SMPFI(Sequential Multi Port Fuel Injection) - sekvenční vstřikování paliva do sacího kanálu.
SMPFI(Sequential Multiport Fuel Injection) - sekvenční vícebodové vstřikování. Samotné vstřikovací ventily pro jednotlivé válce.
SOHC(Single Overhead Camshaft) - motor s jedním vačkovým hřídelem v hlavě válců. Hřídel ovládá sací a výfukové ventily.
SPA(Spurassistent) - asistenční systém udržování jízdního pruhu(DaimlerChrysler).
Speedtronic(Geschwindigkeitsregelung) - regulace rychlosti a jízdy, tempomat(DaimlerChrysler).
SPFI(Single Point Fuel Ijection) - jednobodové vstřikování paliva do sacího potrubí. Jeden vstřikovací ventil pro všechny válce.
SPS(Speed Pro Steering) - posilovač řízení závislý na rychlosti jízdy.
SR(Stabilitätsregelung) - regulace stability Telligent pro užitková vozidla.
SRG(Solar-Reflective Glass) - solární sklo. Sklo odrážející sluneční záření.
SRP(System for Restraint and Protection) - zádržný a ochranný systém.Programově řízené airbagy,napínače a omezovače bezpečnostních pásů a hlavové opěrky.
SRR(Short-Range-Radar) - radarové snímače s krátkým dosahem,kterými lze sledovat mrtvý úhel v zorném poli řidiče(Bosch).
SRS(Supplemental Restraint System) - zádržný systém-čelní airbagy pro řidiče a i spolujezdce.Systém se třemi čidly reagující na čelní náraz,který jednak spolupracuje s čidlem čelního airbagu a zabezpečuje součinnost airbagů a současně napínačů bezpečnostních pásů.
SSI(Solid State Ignition) - tranzistorové zapalování(Ford).
ST(Servotronic) - označení servořízení. Posilovací účinek závisí na rychlosti jízdy.
STC(Stability and Traction Control) - systém řízení stability a trakce-protiprokluzová regulace(Volvo).
SUV(Sport Utility Vehicle) - sportovní užitkové vozidlo (pro volný čas).
SVC(Saab Variable Compresion) - systém motorů Saab s proměnlivým kompresním poměrem.
SVC(Speed Volume Control) - regulace hlasitosti rádia dle rychlosti jízdy.
syncro(Allradantrieb) - označení pohonu všech kol.
T
T-VIS(Toyota Variable Induction System) - variabilní sací systém Toyota.
TA(Temperature Air) - teplota vzduchu
TBI(Throttle Body Fuel Injection) - centrální-jednobodové vstřikování benzínu.
TC(Traction Control) - kontrola trakcí - protiprokluzová regulace
TC transmission(Twin Countershaft Transmission) - převodovka se dvěma předlohovými hřídeli(pro nákladní automobily)
TCE(Trailer Central Electronic) - řídí komunikaci mezi tahačem a návěsem.
TCS(Traction Control System) - protiprokluzová regulace se zásahem brzd. Přibrzdění prokluzujícího kola zajišťuje systém ABS. Tím se větší podíl hnacího momentu motoru přenáší přes diferenciál na druhé kolo a zvětší se celková hnací síla. Aby nedošlo k ovlivňování stability vozidla ve vyšších rychlostech, zasahují brzdy pouze do určité rychlosti.
TD(Turbo Diesel) - přeplňovaný dieselový motor
TD4(Turbo Diesel 4 valve) - označení dieselových motorů Land Rover
TdciOznačení osobních automobilů Ford, které jsou vybaveny naftovými přeplňovanými motory se systémem vstřikování paliva Common Rail nové generace.
TDCi(Turbo Diesel Common rail direct Injection) - označení dieselových motorů Ford
TDDI(Turbo Diesel Direct Injection) - označení dieselových motorů Ford. Motor TDDi je vybaven přímým vstřikem pomocí axiálního pístového vysokotlakého čerpadla Bosch VP30 s elektromagnetickými ventily a elektronicky řízeným vstřikem a množstvím paliva.
TDi(Turbo Diesel direct Injection) - označení pro přeplňovaný vznětový motor s přímým vstřikováním paliva, kterými jsou vybavovány automobily v rámci koncernu Groupe VW (VW, Audi, Škoda a Seat). Jeho vznik je datován na konec osmdesátých a začátek devadesátých let minulého století, kdy byl vyvinut německou automobilkou Volkswagen. Vstřikování paliva je řízeno elektronickou řídicí jednotkou, která také upravuje plnící tlak z turbodmychadla. Palivo je vstřikováno přímo do spalovacího prostoru, čímž je dosaženo lepších podmínek pro následné hoření směsi a je tak možné dosáhnout lepších výkonových charakteristik a nižších spotřeby paliva. Motory TDI poslední generace jsou vybaveny vysokotlakým vstřikování paliva systému čerpadlo-tryska (neboli Pumpe-Düse, čili PD). Konstruktéři naftových spalovacích motorů na celém světě řeší při hledání nových cest problém, jak spojit nízkou spotřebu, která je charakteristická právě pro naftové motory, s dostatečným výkonem a točivým momentem při zachování malých rozměrů motorů. Jedna z cest, jak lze požadovaných hodnot výkonu a točivého momentu dosáhnout, je optimalizace vstřikování paliva do spalovacího prostoru. U naftových motorů se vytváří tzv. heterogenní směs paliva se vzduchem. To znamená, že drobné kapičky paliva jsou volně rozptýleny ve vzduchu. Aby bylo dosaženo co největší využitelnosti energie v palivu, což ve svém důsledku nejvíce ovlivňuje spotřebu a výkon, je zapotřebí dosáhnout co nejlepšího rozptýlení paliva. Dlouhým výzkumem bylo zjištěno, že nejlepšího rozptýlení lze dosáhnout přímým vstřikem paliva do spalovacího prostoru, kdy jsou minimalizovány nežádoucí vlivy přídavných vstřikovacích prostorů. Vstřik paliva je pak optimalizován pomocí řídicí jednotky, která stanovuje okamžik vstřiku a množství vstříknutého paliva. Další vývoj ukázal, že je nutné zvýšit i vstřikovací tlaky, čímž dojde zlepšení rozptýlení paliva. Vzniklo tak vysokotlaké přímé vstřikování, které je značeno čerpadlo-tryska. Použití systému čerpadlo-tryska se opět příznivě projevuje na snížené spotřebě a lepších výkonových charakteristikách. Vedle hledání optimálního rozptýlení paliva ve válci, bylo nutné vybavit motor zařízením, které by do motoru dodávalo více vzduchu a tím i více kyslíku pro hoření. K tomuto účelu je použito turbodmychadlo. Jak již název turbodmychadlo napovídá, skládá se toto zařízení z turbíny a dmychadla, které jsou spojeny hřídelí. Výfukové plyny, které tak opouští spalovací prostor výfukovým potrubím působí na turbínové kolo, které se roztáčí a společně s ním se roztáčí i dmychadlo, které je tak schopné dávat vyšší plnící tlak vzduchu. Nejnovější motory mají variabilní nastavení lopatek turbodmychadla, čímž lépe optimalizují procesy v motoru. Motory TDI jsou tak spojením systému přímého vstřikování paliva (nová generace i vysokotlakého) a kvalitní turbodmychadel pro přeplňování.
TiptronicAutomatická převodovka tiptronic má všechny výhody automatických převodovek s dynamickým programem řazení(viz DSP). Při řazení s pětirychlostní převodovkou tiptronic nedochází k přerušení hnací síly. Převodovka tiptronic umožňuje automatické řazení nebo manuální řazení(volba se provádí přesunutí páky na kulise řazení). Pokud se tiptronic nachází v ručním režimu, může být automatika řízena lehkým stiskem řadící páky. Krátkým dotykem řadící páky je zařazen vyšší nebo nižší stupeň. O zařazeném rychlostním stupni trvale informuje kontrolka na přístrojové desce.
TMC(Trafic Message Channel) - je systém pro zasílání bezplatných dopravních informací bezdrátovými a radiotelefonními spoji RDS. Dopravní informace monitorují především dálniční síť a vycházejí z údajů policie, regionálních ohlašoven a hlásičů automotoklubu ADAC.
TMP(Tempomat) - zařízení pro regulaci rychlosti jízdy, kterým se automaticky udržuje nastavená rychlost vozidla bez zásahu řidiče. Rychlost, kterou se má automobil pohybovat nastavuje řidič páčkou nebo přepínačem na přístrojové desce. Řídící jednotka trvale porovnává nastavenou rychlost se skutečnou a koriguje při odchylkách ovládacími prvky skutečnou rychlost. Tempomat dodržuje předvolenou rychlost na konstantní hodnotě, pokud možno nezávisle na stoupáních a klesáních. Funkce tempomatu se deaktivuje sešlápnutím brzdového pedálu, vyšlápnutím spojkového pedálu nebo vypnutím tlačítka na přístrojové desce. Z bezpečnostních důvodů by se neměl tempomat používat při špatných klimatických podmínkách nebo v hustém provozu na komunikaci.
TMP(Tire Pressure Monitoring) - elektronická kontrola vzduchu v pneumatikách. Každý ráfek má snímač tlaku, který přes ventil pneumatiky zjišťuje okamžitý tlak v pneumatice a signál je předáván na přístrojovou desku. V případě většího poklesu tlaku se rozsvítí kontrolka na přístrojové desce.
TMPS(Tire Pressure Monitoring System) - kontrolní systém tlaku vzduchu v pneumatikách. Elektronická čidla jsou umístěna uvnitř pneumatik, která v případě poklesu tlaku pod povolenou hranici signalizují tuto skutečnost řidiči.
TOHC engine(Twin Overhead Camshaft Engine) - motor s dvěma vačkovými hřídeli v hlavě válců.
TPC(Tire Pressure Control) - kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (BMW).
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) - Uvnitř pneumatik jsou umístěna elektronická čidla, která v případě poklesu tlaku v pneumatice pod povolenou hranici, upozorní na tuto skutečnost řidiče.
TRACS(TRAction Control System) - protiprokluzová regulace, je součástí dynamického stabilizačního systému DSTC(Volvo). TRACS rozděluje hnací moment motoru mezi pravá a levá kola obou náprav u pohonu všech kol AWD s elektronicky řízenou vícelamelovou spojkou Haldex.
TRC(Traction Control) - protiprokluzová regulace, viz také ASR.
TSC(Trailer Stability Control) - systém zajišťuje bezpečnou jízdu s přívěsem, sleduje pohyby vozu a přívěsu, a pokud výkyvy překročí bezpečnou míru, ubere plyn a přibrzdí vozidlo(Opel).
TurbodmychadloDmychadlo poháněné energií výfukových plynů. Skládá se z turbíny a kompresoru umístěných na společném hřídeli. Turbína poháněná výfukovými plyny pohání dmychadlo, které nasává čerstvý vzduch a dopravuje ho s určitým přetlakem do válců motoru. Mezi dmychadlo a motor se obvykle umisťuje chladič stlačeného vzduchu(intercooler), který snižuje teplotu plnícího vzduchu. Ochlazením stlačeného vzduchu se zvyšuje plnící účinnost motoru.
TWC(Three Way Catalytic Concerter) - třícestný katalyzátor. Výrazně snižuje všechny tři složky(CO, HC, NOx) a třícestný katalyzátor ve spojení s regulací lambda je nejúčinějším systémem redukce škodlivých emisí výfukových plynů.
Twin-turboDvě jednostupňová různě velká turbodmychadla řazená do série. Pro dosažení co nejvyšší účinnosti motoru s vysokým stupněm přeplňování je třeba na straně turbíny co nejlépe využít energii výfukových plynů a na straně dmychadla co nejvíce snížit práci, potřebnou na stlačení plnícího vzduchu. Ke zvýšení účinnosti se používá rozdělení komprese a expanze do dvou stupňů. Realizace dvoustupňového provedení v jednom turbodmychadle je z konstrukčních a montážních důvodů obtížné a nákladné. Používá se proto dvou jednostupňových, různě velkých turbodmychadel řazených do série.
TZ(Transistor-Zündunk) - tranzistorové zapalování.
TZ-h(Transistor Zündung, hallgebergesteuert) - tranzistorové zapalování s Hallovým snímačem.
TZ-i(Transistor Zündung, induktivgebergesteuert) - tranzistorové zapalování indukčně řízené.
U
U-KAT(Ungeregelter Katalysator) - neřízený katalyzátor.
UCC(Unified Chassis Control) - systém, který má korigovat natáčení volantu, snížit výkon motoru a jednotlivě ovládat brzdy a tlumiče.
UCL(Understeering Control Logic) - jednotka, která rozšiřuje zásah ESP při nedotáčivosti a zvyšuje jízdní stabilitu.
UDFUnffaldatenspeicher) - datový zapisovač nehody - černá skříňka.
UEDS(Uberdrehschalter) - vypínač přetočení motoru.
UEGO(Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor) - nevyhřívaný snímač kyslíku ve výfukových plynech.
UI(unit Injector) - palivová soustava dieselových motorů čerpadlo - tryska. Systém nemá vysokotlaké čerpadlo a celá jednotka je umístěna v hlavě válců motoru. Vysoký tlak je vyvolán působením přídavné vačky na vačkovém hřídeli motoru a na píst v jednotce vstřikovače.
UISUIS (Unit Injector System) - sdružený vstřikovač. Systém čerpadlo-tryska(Bosch), viz také PDE.
UMTS(Universal Mobile Telecommonication System) - univerzální systém pro mobilní telekomunikaci.Nahrazuje GSM.
UPA(Ultraschall Park Assistent) - ultrazvukový parkovací asistent
UPS(Unit Pump System) - dieselové vstřikování s krátkým vedením(Bosch). Systém čerpadlo - vedení- tryska.
V
V(Ventile) - počet ventilů motoru. Např. 16V u čtyřválcového motoru jsou dva sací a dva výfukové ventily na jeden válec.
VAC(Vehicle Automation Control) - automatické řízení stability vozidla.
ValvetronicVariabilní řízení ventilů(BMW).
VANOS(V Ariable NOckenwellen Steuerung) - variabilní řízení vačkového hřídele. Plynulá fázová změna nastavení sacích vačkových hřídelů. Double VANOS je dvojitý systém VANOS a proti původnímu systému má větší rozsah nastavení vačkového hřídele sacích ventilů a zároveň ovládá vačkový hřídel výfukových ventilů. Změna polohy vačkového hřídele vůči rozvodovému kolu je plynulá a řízena řídící jednotkou motoru prostřednictvím elektromagnetických ventilů.
VAPS (Variable Assist Power Steering) - servořízení závislé na rychlosti jízdy.
VBC(Variable Boost Control) - regulace plnícího tlaku.
VCR(Variable Compression Ratio) - motor s variabilní kompresí.
VCT(Variable Camshaft Timing) - proměnné časování vačkového hřídele(Ford).
VDC(Vehicle Dynamics Control System) - dynamické řízení jízdy. Elektronický program řízení stability vozidla(Alfa Romeo)viz.DDC
VDi(Variable intake Diesel direct injection) - označení dieselových motorů Nissan
VDT(Variable Torque Distribution) - proměnné rozdělování hnacího momentu u vozidel s pohonem všech kol.
VE(Verteilereinspritzpumpe) - rozdělovací vstřikovací čerpadlo dieselového motoru(vstřikovací čerpadlo s rozdělovačem).
VE-Pumpe(Verteilereinspritzpumpe) - rozdělovací vstřikovací čerpadlo dieselového motoru.
VEB(Volvo Engine Break) - motorová brzda Volvo pro užitková vozidla. Kombinace výfukové klapky a modifikované brzdy JakeBrake. Do činnosti se uvádí tlačítkem na přístrojové desce a pak již jen sešlápnutím brzdového pedálu. Na výfukové ventily působí vačky, které mají další dvě malé vačky. Ty při běžné práci motoru neovlivňují otvírání a zavírání ventilů. Jejich zdvih je menší než vůle ventilů. Jakmile se motorová brzda uvede do činnosti, zvýší se tlak oleje v kanálku vahadla prostřednictvím škrtícího ventilu. Olej působí na pístek v každém výfukovém vahadle ,čímž se vymezí vůle ventilů na nulovou hodnotu. Tento okamžik přídavné malé vačky pootevřou výfukové ventily, přes které se válec naplní stlačenými plyny, resp. se přes ně vytlačují zpět do výfukového potrubí při kompresním zdvihu.
VEMS(Vehicle Emergency Messaging System) - vozidlový systém nouzového volání. Telematický systém Ford.
VFI(Valve Fuel Injection) - vstřikování paliva do sacího potrubí.
VGT(Variable Geometry Turbocharger) - turbodmychadlo s variabilní geometrií. Plnící tlak je řízen přestavováním vodících lopatek turbíny. Pro regulaci plnícího tlaku se využívá, že konstantní objem plynu proudí potrubím tím rychleji, čím menší má potrubí průřez. Na rozdíl od regulace plnícího tlaku obtokem prochází turbínou stále celý objem výfukových plynů. Natáčení lopatek turbodmychadla řídí prostřednictvím podtlakového ovládání řídící jednotka motoru. Podtlak je odebírán ze speciální nádoby pro zaručení konstantních hodnot.
VIN(Vehicle Indentification Number) - identifikační číslo vozidla(číslo karoserie,rámu)
VIS(Variable Induction Section) - variabilní sací systém. Proměnlivý průřez nebo délka sacího potrubí.
VNT(Variable Nozzle Turbine) - turbodmychadlo s variabilními lopatkami(BMW), viz VTG.
VP(Vacuum Pump) - podtlakové čerpadlo, vývěva.
VSA(Vehicle Stability Assist) - systém stability automobilu jako systém ESP(Honda).
VSC(Vehicle Stability Control) - elektronický stabilizační systém, který pomocí přibrzďování jednotlivých kol je schopen vrátit automobil do původního směru.
VSC Plus(Vehicle Stability Control Plus) - řízení stability vozidla, který spolupracuje s elektrickým posilovačem řízení a pomáhá udržet vozidlo pod kontrolou na silnici i při zhoršených adhézních podmínkách. Systém umožňuje řidiči provádět ovládací manévry mnohem rychleji, protože působí na volant odpovídajícím točivým momentem. Systém VSC Plus automaticky snižuje riziko smyku tím, že řídí hnací sílu a činnost brzd při prudkém brzdění a je schopen nastavit správně brzdnou sílu a výkon motoru.
VSS(Vehicle Speed Sensor) - snímač rychlosti jízdy(Ford).
VST(Variable Schiebehülsen Turbine) - turbodmychadlo s regulačním šoupátkem. Analogicky k pevné turbíně určuje plnění především proudový kanál, když se dosáhne maximálního plnícího tlaku, otevírá se šoupátko kontinuálně v axiálním směru a uvolní druhý proudový kanál. Oba kanály společně jsou provedeny tak, že největší část proudu plynů je vedena přes turbínu. Zbytkové množství je dalším posunutím regulačního šoupátka vedeno kolem turbínového kola.
VTC(Variable Timing Control) - řízení časování podle zatížení motoru a variabilní délkou sacího potrubí(Honda).
VTD(Variable Torque Distrubution) - variabilní rozdělování točivého momentu u pohonu všech kol(Subaru).
VTEC(Variable Timing Electronic Control) - označení benzinových motorů Honda. Jedná se o variabilní elektronické řízení časování ventilů. V případě, kdy je požadavek na dosažení vyššího výkonu zvýšením otáček je ventil s variabilním časováním otevřen dříve a déle uzavřen. Doba otevření sacího ventilu je tak delší a do válce se dostane více směsi paliva se vzduchem.
VTES(Visteon Torque Enhancement System) - elektricky podporované plnění motoru
VTG(Variable turbine geometry) - turbodmychadla s proměnnou geometrií lopatek mění výstupní proudění turbíny v závislosti na aktuálním režimu práce motoru. Tímto způsobem je vždy zaručen optimální plnicí tlak a energie výfukových plynů je maximálně využita.
VTS(Valve Train System) - časování otevírání/zavírání vstupu/výstupu ventilů.
VTSC(Vacuum Timing Control System) - podtlakové řízení časování rozvodu motoru, viz také VTC.
VVA(Variable Ventil Actuation) - elektrohydraulické variabilní řízení ventilů(Fiat).
VVC(Variable Valve Control) - označení benzinových motorů Rover. Jedná se o variabilní řízení ventilů
VVL(Variable Valve Lift) - variabilní řízení zdvihu ventilů.
VVT(Variable Valve Timing) - označení benzinových motorů Suzuki. Jedná se o variabilní časování ventilů, které optimalizuje průběh točivého momentu motoru v nejdůležitějším rozsahu otáček.
VVT-i(Variable Valve Timing-Inteligent) - označení benzinových motorů Toyota. Proměnné časování ventilů s inteligencí
VVTL-i(Variable Valve Timing and Lift with Inteligence) - označení benzinových motorů Toyota. Pokročilý systém variabilního časování a zdvihu ventilů VVTL-i, umožňuje zvětšení zdvihu ventilů pomocí druhé vačky s větším profilem. Při nízkých a středních otáčkách motoru (pod 6000 ot/min) nedochází ke změně zdvihu ventilů a větší vačka pouze stlačuje kolík, který se ve vahadle volně pohybuje. Při vysokých otáčkách je do stavěcího mechanizmu vahadla přiveden tlakový olej, který zámkem vymezí vůli pod kolíkem a větší vačka začne pohybovat celým vahadlem. Při snížení otáček pod 6000ot/min je přerušen přívod tlakového oleje a pomocí vratné pružiny se zámek opět uvolní.
VZ(Vollelektronische Zündung) - plně elektronické zapalování. Předstih je řízen elektronickým systémem, vysoké napětí se tvoří indukčně a rozdělování jiskry je řízeno elektronicky.
W
Welcome Light(Uvítací světlo) - po odemčení automobilu se pomalu rozzáří interiérové osvětlení, které se znovu ztlumí asi po deseti vteřinách a osvětlení přístrojové desky a středové konzole zůstává aktivováno.
WFD(Four Wheel Drive) - pohon čtyř kol, pohon 4x4, 6x4, 8x4.Viz také 4WD.
WFD(Front Wheel Drive) - pohon předních kol.
WRC(World Rallye Cup) - kategorie soutěžních automobilů.
WS(Wastegate solenoid) - obtokový ventil výfukových plynů. Regulace plnícího tlaku.
WS(Wartungssystem) - systém údržby Telligent pro užitková vozidla Mercedes-Benz Actros.
WSK(Wandler-Schalt-Kupplung) - poloautomatická převodovka. Agregát mezi motorem a převodem u užitkových vozidel. Rozjíždění automobilu přebírá měnič, čímž se odlehčí třecí spojka pro řazení.
WSS(Wheel Speed Sensor) - snímač otáček kola.
WST(Wastegate) - regulace plnícího tlaku-obtokový ventil výfukových plynů.
X
Xenon headlightsXenonové světlomety. Zdrojem světla je výbojka plněná plynem xenonem. Pro zažehnutí oblouku se využívá vysokého elektrického napětí. Vzniklý světelný oblouk vysoké intenzity slouží jako zdroj světla k ozáření silnice. Modravě bílé xenonové světlo je pro oko přirozenější, protože jeho spektrum je mnohem bližší dennímu světlu než světlo halogenových žárovek. Xenonové světlomety mají zhruba dvojnásobný světelný výkon než halogenové, takže jízda v noci - zejména při špatném počasí - je bezpečnější a pro řidiče méně únavná.
XS(Extreme Sport) - sportovní program řazení automatické převodovky.
Y
YPVS(Yamaha Power Valve System) - řízení výfuku motocyklu pomocí válcového rotačního šoupátka(Yamaha).
YRS(Yaw Rate Sensor) - snímač stáčivé rychlost. Snímač úhlové rychlosti otáčení automobilu kolem jeho svislé osy(důležité pro ESP).
Z
ZAS(Zylinderabschaltung) - vypínání válců za ůčelem snížení spotřeby paliva a emisí při částečném zatížení motoru(DaimlerChrysler).
ZEE(Zentrale Einspritzeinheit) - jednobodová vstřikovací jednotka.Vstřikovací ventil, regulátor tlaku a škrtící klapka(Bosch Mono-Jetronic).
ZUH(Zuheizer) - přihřívač chladící kapaliny motoru.Žhavící svíčky fungují jako ponorné ohřívače.
ZV(Zentralverriegelung) - centrální zamykání.
4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447