vseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

STRAHOVSKÝ VELÍN - oko pražských tunelů

(29.11. 2005)
Tunely mají svou vlastní ústřednu

Pražské tunely, již postavené a plně funkční, a ty, které jsou stavěny, jsou vybavovány špičkovou technikou a technologiemi zajišťujícími nejenom bezpečnost uživatelů, ale i přehled pro řídící pracovníky. Technologické vybavení všech pražských tunelů (Zlíchov, Mrázovka, Strahov, Těšnov a Letná) je monitorováno a řízeno z velínu Strahovského automobilového tunelu a řízení dopravy v těchto tunelech je z Hlavní dopravní řídící ústředny Na Bojišti společně s řízením dopravy na městských komunikacích. Na obou řídících ústřednách došlo k velkým změnám. Na HDŘÚ bylo zcela zrekonstruováno tunelové pracoviště, které je součástí dopravního dispečinku celé Prahy, velín Strahov byl kompletně i stavebně zrekonstruován a vybaven nejmodernějším technologickým zařízením, např. velkoplošnou zobrazovací stěnou.

Velín – vlastní ústředna tunelů je umístěna na vrcholu Strahova a z jejího ochozu je jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu. Této vyhlídky si ale pracovníci velínu moc neužijí. V pološeru vlastního pracoviště sledují na monitorech provoz ve všech pražských tunelech. Sledují monitory, které ukazují hodnoty naměřené kvality vzduchu, intenzity provozu, teploty a spotřeby elektrické energie.

Dispečeři mají k dispozici videodetekční zařízení, které v celém úseku automaticky monitoruje situaci v tunelu a v případě mimořádné události (člověk nebo zvíře v tunelu, zastavení vozidla, kolona pomalu popojíždějících vozidel, havárie, dým v tunelu apod.), okamžitě spouští alarm a na předem zvolené alarmové obrazovce se objeví obraz z kamery, v jejímž záběru k mimořádné události došlo. Dispečeři využívají řadu technických prostředků, jak tyto mimořádné události řešit. Například pomocí řídícího systému omezit rychlost, omezit provoz, uzavřít tunel a zároveň informovat o vzniklé události v tunelu řidiče pomocí přímého vstupu do rozhlasového vysílání (v tunelu je zajištěn příjem stanice Čro1) nebo pomocí evakuačního rozhlasu.

Tunel je energeticky velmi náročné místo

Tunely se musí nákladně větrat. Dominantou větracího systému Strahovského tunelu je dvojitý hranatý komín hned vedle velína a v obrovských prostorách pod velínem je umístěna gigantická strojovna, která vhání čerstvý vzduch do tunelu. Podobné zařízení bychom nalezli i v tunelu Mrázovka, kde větrací komín stojí na Pavím vrchu nad Smíchovem. Větrání v tunelu Mrázovka je řízeno už více s ohledem na případné nehody a zahoření. Regulace řízená počítačem umí zvládat eliminaci vzduchového proudu při požáru. Vnímá větší či menší provoz a velká část úkonů je již automatizována. Při projektování tohoto systému se vycházelo z negativních zkušeností tragických nehod v alpských tunelech. Například větrání tunelů reaguje na teplotní čidla, v případě jakéhokoliv zahoření se buď vypne, anebo funguje tak, aby se oheň nerozhořel.

Tunely jsou vybaveny průchozími chodbami a únikovými východy. Je naprojektován i případný potřebný zásah hasičů a dalších složek záchranného systému. Všechny tyto systémy byly ještě před uvedením do provozu cvičně vyzkoušeny a operativně jsou prověřovány několikrát denně. To vše sledují pracovníci jak dispečinku tunelů, tak i dispečeři v Hlavní dopravní řídící ústředně Na Bojišti.

Energii spotřebovávají i všechny přístroje, kterých je v tunelech opravdu velké množství. V dispečinku je možné například zjistit rychlost projíždějících automobilů, případného porušitele dopravních předpisů vyfotit a předat k potrestání Dopravnímu inspektorátu. Touto činností se ale obsluha zabývá jenom někdy, její hlavní starost je zajistit bezpečný a plynulý provoz a řešit případné dopravní i technologické problémy.

Tunely jsou důležitou složkou dopravních sítí na celém světě, zvláště v členité metropoli, jako je Praha. V současné době naplno běží ražba tunelů na stavbě prodloužení trasy C metra z Ládví do Letňan a blíží se zahájení ražeb dvou nových, přes 1 km dlouhých tunelů pod vrchem Vítkov na velké železniční stavbě „Nové spojení“.

Tunely Strahov a Mrázovka splňují limity EU

Hlavní město naštěstí nepodlehlo tlaku ekologů a v loňském roce do provozu uvedený tunel Mrázovka na pražském městském okruhu není dvousměrný, ale splňuje všechna bezpečnostní kritéria, která po alpských katastrofách nastavila Evropská unie. Česká republika se má čím chlubit. Odborníci o tunelu Mrázovka tvrdí, že předběhl svou konstrukcí i vybavením většinu evropských tunelových staveb.

Automobilové tunely Strahov a Mrázovka postavené v nedávných letech, splňují a spíše překračují požadavky na bezpečnost provozu v tunelech, definované Evropskou unií. V těchto nejmoderních tunelech je na minimum omezeno riziko, že dojde k haváriím, jaké si pamatujeme ze série nehod v alpských tunelech v minulých letech, kde došlo k několika požárům, které si vyžádaly mnoho lidských životů a způsobily také závažné škody na samotných objektech. Projektanti i stavaři se ze zkušeností alpských kolegů poučili. Ve stále větší míře se proto při plánování tunelových staveb klade důraz na jejich bezpečnost.

Tunel Mrázovka patří k nejmodernějším na světě

Zprovozněním Mrázovky byla dokončena výstavba městského okruhu v jižní a západní části hlavního města. Současně bylo dokončeno a zprovozněno monitorování a řízení dopravy v části městského okruhu Barrandovský most – Malovanka. Tunel Mrázovka patří k nejmodernějším tunelům na světě. Bezezbytku splňuje směrnici EU na minimální bezpečnostní požadavky silničních tunelů, která vstoupila v platnost čtyři měsíce před jeho otevřením.

Prvních několik měsíců provozu tunelu Mrázovka prokázalo jeho předpokládaný dopravní význam i zvýšení bezpečnosti v této oblasti Prahy a zároveň správnost navrženého dopravního a stavebního řešení i funkčnost a spolehlivost technologického vybavení.

Odbornost, pečlivost a bezchybnost

U těchto pracovišť nesmírně záleží na zkušenosti a odborném vybavení pracovníků, na bezchybnosti a pečlivosti všech rozhodnutí. Stejně bezchybně musí pracovat i informační a další technologie na těchto pracovištích nainstalované a několikanásobně jištěné. Všechny počítače mohou fungovat vlastně zdvojeně. Hlavní dopravní řídící ústředna může zasáhnout i do průběhu dopravy v tunelech. Samozřejmostí jsou na všech pracovištích nouzové zdroje energie, a to samé platí i pro technologie v tunelech.

Když se stane v tunelu mimořádná událost

Pokud se přihodí v některém z tunelů dopravní nehoda, ve většině případů mají pracovníci dispečinku možnost sledovat dění přímým přenosem pomocí kamer, které pokrývají prostor tunelů, mohou zareagovat buď okamžitým uzavřením tunelů, přestavěním variabilních dopravních značek, svedou provoz do volného pruhu a současně zalarmují potřebné složky záchranného systému – Zdravotní záchrannou službu, Hasičský záchranný sbor, Policii ČR a pomocí svých nástrojů jim zjednoduší přístupovou cestu k nehodě. Současně s informací dispečinku tunelů je upozorněna Hlavní dopravní řídící ústředna, která koordinuje dopravu, objízdné trasy, příjezd záchranných složek a další opatření.

Dispečeři mohou být v tunelu poměrně brzy, jsou školeni na to, aby posoudi-li stupeň dalšího nebezpečí a v případě, že hrozí požár, chemické zamoření, vědí, jak riziko eliminovat na minimum. Mohou okamžitě po vyhodnocení situace podrobně informovat přes ústřednu záchranné složky o povaze nehody a o případných dalších možných hrozbách. Ne všechna rozhodnutí jsou jenom na uvážení obsluhy. Tunely jsou vybaveny velkým množstvím různých čidel, které dodávají řídícímu počítači informace a počítač reaguje tak, jak je na různé situace naprogramován. A modelových situací, které si umí počítač představit, je nepřeberné množství. Rovněž funkčnost tohoto systému se automaticky prověřuje. Motoristé jsou čas od času zaskočeni technologickým uzavřením tunelů, ale právě v té době, většinou v nočních hodinách, pracovníci servisních firem kontrolují stav technologie a provádějí potřebné opravy.

Převzato z Pražského dopravního magazínu

FaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447