vseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
<< zpět

Odsun zraněných do bezpečí

Následující způsoby odsunu popisují jednoduché vyproštění a přemístění postiženého na krátkou vzdálenost v případě nouze. Volba metody závisí na charakteru zranění ( postižený by měl být odsunován ve vhodné poloze, která je v tu chvíli nejšetrnější vzhledem ke jeho poranění ), postavě zraněného, na zdatnosti zachránce a počtu lidí, kteří mohou pomoci.

Vyproštění a odtažení z vozidla

obr.č.1
obr.1
obr.č.2
obr.2
obr.č.3
obr.3

Takzvaný Rautekův způsob je vhodný k vyproštění z vozidla a odtažené do bezpečné vzdálenosti. Nehodí se pro dopravu postižených se zraněním páteře, zlomeninami obou předloktí, či mnohočetnými zlomeninami dolních končetin.

Při vyprošťování z vozidla si zachránce nejdříve musí udělat dostatečný prostor - je potřeba uvolnit, nebo přeříznout bezpečnostní pás - odsunout sedačku, posunout zraněného do vhodné polohy, například uchopením za oděv (obr.č.1). Zachránce natočí zraněného tak, aby se alespoň částečně dostal za jeho záda a svoje horní končetiny podsune pod jeho obě ramena - podpaží. Pak postiženého pevně uchopí za nezraněné, či méně zraněné předloktí - u zápěstí a u lokte - a toto předloktí přitiskne k jeho břichu a hrudníku (obr.č.2). Zachránce se lehce zakloní a opatrně vytahuje postiženého z vozidla, opírá jeho záda o stehno své předkročené dolní končetiny, která je blíže k vozidlu. Drobnými úkroky a nadlehčováním postiženého svým stehnem jej vyprostí a vytáhne na svůj hrudník (obr.č.3). Úkroky a couváním jej odtáhne do bezpečí. Je vždy nutné před vytažením z vozidla uvolnit dolní končetiny postiženého, které mohou být zaklíněny.

Přenášení v náručí

Tento způsob je vhodný pouze na kratší vzdálenost a ve schůdném terénu, předpokládá zdatného zachránce. Dopravovaná osoba by měla být při vědomí.

Pokud postižený leží, zachránce poklekne na koleno k boku zraněného (na pravé straně na pravé koleno), jednu svojí horní končetinu podsune do poloviny jeho stehen, druhou ve výši dolního okraje lopatek pod záda postiženého. Postižený pak uchopí zachránce kolem ramen (nikoliv kolem krku). Zachránce se zvedá a odchází v mírném záklonu, méně se tak unaví a je sníženo nebezpečí poranění jeho zádového svalstva.

Tento materiál má pouze informativní charakter. Pro podrobnější informace kontaktujte Český červený kříž.
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447