Nelze se připojit k MySQL. Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /DISK3/WWW/vachta.cz/autoasist/inc/config/konstanty.php on line 59 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /DISK3/WWW/vachta.cz/autoasist/inc/config/konstanty.php on line 59 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK3/WWW/vachta.cz/autoasist/inc/config/konstanty.php on line 60 Autoasist "motoristický portál, autoservisy, autoprodejci, autodíly, akce" - Bezpečnost
vseOvinu.czAutoelektrikaTravelAsistE-motorsportVACHTA.CZ
<< zpět

Postup na místě dopravní nehody

Pokud se stanete účastníky dopravní nehody, zastavte. Nezastavit a neposkytnout pomoc ostatním účastníkům nehody je trestné podle § 208 trestního zákona.
První kroky na místě nehody by měly vést k zajištění bezpečnosti všech zúčastněných. Ještě než začnete pomáhat zraněným, je potřeba myslet na vlastní bezpečnost a nestat se sám postiženým při pokusech o záchranu ostatních. Předpokladem úspěchu při záchranných pracích je zapojení zdravého rozumu, zachování rozvahy a klidu a nepřeceňování svých sil a možností. Ujměte se organizace práce, k mnoha pomocným pracím ( umístění výstražného trojúhelníku, odnesení zraněného, přivolání ZZS ) lze využít ostatních.

Zajištění bezpečnosti na místě nehody

 • zastavte své vozidlo při pravém okraji vozovky na přehledném a bezpečném místě, ve vzdálenosti 15 - 20 metrů od havarovaných vozidel, zajistěte své vozidlo proti pohybu
 • rozsviťte výstražná světla
 • umístěte výstražný trojúhelník do vzdálenosti 100 metrů ( asi l50 kroků ) od nehody a asi 0,5 - l metr od pravého okraje vozovky (je možné využít další účastníky nehody)
 • zajistěte havarované vozidlo proti pohybu ( ruční brzdou, zařazením rychlosti )
 • snižte riziko vzniku požáru - vypněte zapalování v havarovaném vozidle, případně můžete odpojit baterii, snažte se najít hasící přístroj, nedovolte nikomu v blízkosti nehody kouřit ( na silnici může být rozlit benzín, nebo olej )
 • věnujte pozornost dalšímu nebezpečí - vytékajícímu benzínu, zvláště nebezpečná mohou být označená vozidla, převážející nebezpečný náklad ( jedy, oxidační činidla, hořlaviny, stlačené plyny, žíraviny), pokud z takového vozu cokoliv vytéká, nepřibližujete se k němu; volejte 150 (Hasičský záchranný sbor ČR)
 • pokud došlo při nehodě k zasažení automobilu a zraněných elektrickým proudem ( náraz vozidla do sloupu nadzemního vedení a pádu drátů ), nikdy se k vozidlu, ani k postiženým nepřibližujte, dokud nemáte oficiální informaci o vypnutí proudu ( prostřednictvím Policie České republiky - 158)
 • na místě nehody s ničím zbytečně nehýbejte, jen pokud je to nezbytně nutné, zaznamenejte si vždy polohu věcí, které přemísťujete, nepokoušejte se převrácené vozidlo vracet zpět na kola

Prohlédnutí místa nehody

důkladně se rozhlédněte a prozkoumejte okolí nehody - zranění se mohou nacházet i ve větší vzdálenosti od havarovaných vozidel, mohou být odvrženi za křoviny, do příkopu, dítě může spadnout pod sedačku, při úleku mohou zranění sami opouštět místo nehody do větší vzdálenosti

Vyproštění a transport poraněných

 • zkontrolujte, zda zraněným nehrozí další nebezpečí - je vhodnější toto nebezpečí odstranit, než přesouvat zraněné z dosahu ohrožení
 • pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, které nelze odstranit, provádíme vyproštění poraněných z vozidel a jejich dopravu do bezpečné vzdálenosti
 • vyproštění a transport zraněného provádíme i v případě, pokud ho ve stávající poloze nemůžeme dostatečně ošetřit ( zastavit krvácení, provádět oživování ), nebo pokud sám postižený brání polohou těla přístupu k dalším zraněným

Vyšetření a ošetření poraněných

 • rychle provedeme celkové vyšetření všech poraněných se zaměřením na základní životní funkce - stav vědomí, dýchání a krevního oběhu, shromáždíme tak dostatek údajů pro ZZS
 • vždy ošetřujeme přednostně těžce zraněné - u kterých je třeba provádět tzv. život zachraňující úkony - poraněné s masivním krvácením, bezvědomé, postižené se zástavou dýchání a krevního oběhu, postižené v šoku
 • pozor - ne vždy ti poranění, kteří na sebe nejvíce upozorňují, bývají nejvážněji zraněni, pozornost je třeba věnovat především těm, kteří bezvládně leží, nehýbají se, mají nepřirozenou barvu, krvácí
 • vzhledem ke stále vyššímu riziku ohrožení zachránce některou z infekčních nemocí přenosnou krví ( žloutenka typu B, C, AIDS ), doporučujeme ošetřovat všechna krvavá poranění ve zdravotnických latexových rukavicích, které jsou ve výbavě autolékárniček, oživování dýcháním z úst do úst provádět s použitím resuscitační roušky.

Přivolání odborné pomoci

 • zajistit vždy co nejdříve po shromáždění dostatečného množství informací, zvláště při nutnosti oživování bývá řazeno mezi život zachraňující úkony
 • je vhodné při ošetřování těžce zraněných neztrácet čas a k volání ZZS již během ošetřování využít další poučené účastníky nehody
 • ze všech pevných i mobilních telefonních linek lze bezplatně volat ZZS na čísle tísňového volání 155 uvádíme co nejpřesněji:
  • místo nehody - název obce, ulice, číslo silnice, křižovatky silnic, významné orientační body v okolí a přístupové cesty pro sanitní vůz
  • charakter nehody, čas jejího vzniku, stupeň ohrožení postižených
  • počet postižených, věk, pohlaví a co možná nejpřesněji charakter jejich zranění
  • své jméno, zpětné spojení ( nikdy neukončujeme hovor dříve než dispečer )
Tento materiál má pouze informativní charakter. Pro podrobnější informace kontaktujte Český červený kříž.
: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447